Artiklar

Tonårsfamiljen

När vi som föräldrar betraktar våra tonåriga barn ser vi först och främst resultatet av vår egen insats som uppfostrare under åren fram till den fasen.

Läs mer...

De delade barnen

De delade barnen – det är 50/50 barnen jag talar om. De unga som p.g.a. föräldrarnas skilsmässa/separation ska försöka leva med två hem. Under alla dessa år har jag och mina kollegor dagligen fått frågor om huruvida detta verkligen är ”bra för barnen” om ” barnen tar skada av det”, osv. Frågorna avslöjar väl att de vuxna egentligen är medvetna om att denna ordning är en uppfinning som passar de vuxna.

Läs mer...

Självkänsla för vuxna !

Det är svårt att bygga upp sin egen självkänsla, men det är fullt möjligt. Många föräldrar skriver till mig och frågar hur de kan hjälpa sina barn att utveckla en sund självkänsla, även när de själva inte har med sig mycket självkänsla från sin barndom. Samtidigt vill de veta hur de kan utveckla sin egen.

Läs mer...

Tonår – och bortom barndomen

En av de mest djupgående förändringarna vi sett inom familjelivet under de senaste trettio åren visar att det pågår oändligt många fler sensibla och meningsfulla samtal mellan föräldrar och deras tonåringar än någonsin tidigare.

Läs mer...