Artikelarkiv


Vad vill jag och vad bör jag?

Balansen mellan integritet och samarbete måste justeras fortlöpande under hela livet, och ingen annan än vi själva kan ta ansvar för det. I det gamla hierarkiska samhället var det en dygd att inordna sig eller underkasta sig makthavarens krav och för- väntningar. I den moderna familjen leder det oundvikligen till gemenskapens undergång.

Läs mer...

De vuxnas samspel är familjens hjärta och näring

Ett kärleksförhållande mellan två vuxna liknar på många sätt vänskap eller en långvarig arbetsrelation: vårt välbefinnande är avhängigt det som vi ibland kallar ”kemin” mellan parterna. Den stora och avgörande skillnaden är att det som sker mellan parterna i ett kärleksförhållande väldigt fort går mycket djupare än i andra relationer.

Läs mer...

Är det sunt att ha långtråkigt?

“Vi har en son som snart är fem år. Han är normalt glad och livlig och är alltid i gång med något. På förskolan deltar han i alla aktiviteter och har lätt att få vänner. När vi hämtar honom så frågar han alltid, ”Vad ska vi göra när vi kommer hem?” Under de första åren så var det bara trevligt, men efterhand så känner vi oss allt mer som en typ av pedagoger på hemmaplan som konstant skall komma på något.

Läs mer...

Barn och pornografi

Idag konfronteras barn bokstavligen med porr via nätet och för många blir det en skrämmande upplevelse. En av de danska barnhjälps-telefonlinjerna har noterat en väsentlig ökning av barn som ringer in med frågor som rör det här ämnet.

Läs mer...

När unga lever i cyber-space.

Är det ett problem att barn får ett intresse som uppslukar dem totalt? Först och främst måste vuxna visa intresse och engagemang för det barnen ägnar sig åt.

Läs mer...

Pappa, pappa, pappa

Är det bra för barnet att ha lite kontakt med sin pappa?
Jag har en dotter som snart är två månader. Hennes pappa och jag lever inte tillsammans men han har henne två timmar två gånger i veckan.

Läs mer...