Artikelarkiv


Är beröm negativt för barns självkänsla?

Åsa Schill svarar: Ett överdrivet eller felaktigt användande av beröm är negativt för barns självkänsla. Om ett barn hela tiden beröms för resultat och prestationer kan det skapa en uppfattning om att de endast är kopplad till prestationer och yttre belöningar. Det kan leda till att barnet känner sig otillräckligt eller misslyckat när de inte […]

Läs mer...

Vad är nära föräldraskap?

Föräldracoach Åsa Schill tolkar och svarar: Nära föräldraskap, eller attachment parenting på engelska, är en filosofi om föräldraskap som betonar betydelsen av en stark anknytning mellan förälder och barn för att främja barnets utveckling och välbefinnande. Nära föräldraskap är baserat på teorin om anknytning, som hävdar att trygg anknytning till en omsorgsperson är avgörande för […]

Läs mer...

Vad är lågaffektivt bemötande?

Föräldracoach Åsa Schill tolkar och svarar: Lågaffektivt bemötande är en pedagogisk och psykologisk metod som syftar till att minska konflikter och öka samarbetet genom att hantera situationer med låg affekt, det vill säga låg känslomässig intensitet. Inom föräldraskap innebär detta att man försöker hantera utmanande beteenden hos barn på ett sätt som inte eskalerar situationen […]

Läs mer...

Föräldracoaching – vanliga frågor med korta svar.

Föräldracoach Åsa Schill fokuserar på att hjälpa föräldrar att bygga starka, autentiska och hälsosamma relationer till sina barn. Här är några svar på vanliga föräldrafrågor: – Hur kan jag hjälpa mitt barn att utveckla en positiv självbild och självkänsla? Föräldracoach Åsa Schill svarar: Ge barnet utrymme att vara sig själv och acceptera dem för den […]

Läs mer...