Relationskompetens i Kommunen

En intern uppdragsutbildning om totalt fem dagar.

1. Upplägg

Modul ett: 2,5 dagar utbildning i relationskompetens. Grundläggande värden för fungerande gemenskap, barnsyn, inre mående och yttre symptom.

Modul två: 2,5 dagar utbildning i coaching. Coachande samtal, grupp- och teamcoaching.

Plats: På plats hos kund.

2. Utbildare & Pris

Åsa Schill, Samordnare, utbildare, terapeut och föräldracoach i Family-Lab sedan 2009.

Gregor Schill Internationellt Certifierad Coachutbildare, grundare av coachorgansiationn Association of Business and Leadership Coaching.

Gruppstorlek ca 16 personer

Pris
Två moduler á 2,5 dagar, (totalt 5 utbildningsdagar) totalt pris ex moms 110 000:- Resa och Logi för övernattning tillkommer. Material ingår.

Föräldracoach

3. Material som ingår till alla deltagare

  • Family-Labs handledarmanual för kursledare och föreläsare, 350 sidor, framtagen av Jesper Juul
  • Kurspärm grupp- och teamcoaching, modeller och verktyg
  • Ditt kompetenta barn av Jesper Juul
  • Din kompetenta familj av Jesper Juul
  • Coaching med mental träning av Gregor Schill och Lars Eric Uneståhl
  • Jesper Juul citatkort i bunt, att använda som diskussionsmaterial vid kurser och utbildningar

Kontakta oss för mer information och bokning. 0704826614 admin@familylab.se

Vi har bästa referenser på detta utbildningspaket, kontakta oss för referenser.

Föräldracoach

Föräldracoach

4. Mål & Nytta

Deltagare får med sig dessa tre kompetenser:

1.

Ett sorteringsverktyg där man analyserar inre mående och yttre symptom. Mår man bra i de inre fungerar de yttre automatiskt, och tvärtom. Detta verktyg är väldigt användbart för alla som arbetar med människor, och i synnerhet med människor som inte mår/fungerar så bra. Vi analyserar Integritet/samarbete, självkänsla/självförtroende, personligt ansvar/socialt ansvar. 1,5 dagar av utbildningen ägnas år detta.

2.

Kunskap om grundläggande värden för fungerande gemenskap. Också kunskap att känna igen när något saknas, mest utmanande idag är att i alla gemenskaper få med lika värde. Vi analyserar och arbetar igenom när det är utmanande för oss. Viktigt i en mångkulturell värld där man kan bli överraskad av andra människors sätt att tänka, vara och prioritera. Värdena är: Integritet, autenticitet, lika värde och ansvar. En dag av utbildningen ägnas åt detta.

3.

Coachande förhållningssätt, hjälpa andra att hjälpa sig själva. (Ofta gör vi motsatsen, om vi t ex är för ivriga i att svara och ge lösningar. Detta upplever t ex BVC personal). Vi tränar lösningsfokus och att se de vi arbetar med som kompetenta och resursstarka. Vi tränar oss i och blir duktiga på att leda samtal som ökar medvetenhet och ansvar hos elever, föräldrar, familjer och unga. 2,5 dagar av utbildningen ägnas åt detta.

Jesper Juul

Jesper Juul

5. Målgrupp 

Målgrupp, det går bra att blanda professioner: Kurator, pedagoger, förskolepedagoger, förskolechef, rektor, logoped, familjecentral, socialtjänst, terapeuter, fritidspersonal, fältassistenter, assistenter mfl.

Nytta för olika målgrupper: 

Förskollärare, – möter alla föräldrar, och upplever ofta och direkt hur osäkra många av dagens föräldrar är. Lärarna har här en chans att snabbhandleda föräldrarna. Kvalitén på denna snabbhandledning avgör dels hur enegrikrävande det blir för pedagogen samt hur upplyst och kompetent föräldern känner sig efter mötet. Pedagogen har här stor hjälp av de konkreta sorteringsverktygen för inre/yttre mående, påminnelsen om vår barnsyn (barn gör rätt om de kan) samt det pedagogiska coacningverktyg att använda sig av.

Familjebehandlare – i individuella samtal upplever de som går våra utbildningar att de blir tryggare och får mer pondus. Se utvärderingen av en familjebehandlare som jag bifogar. Synsättet lika värde är även här viktigt för behandlarna att bli påmind om för att inte bli ”empatitrött” i sitt arbete. Kunskaperna/uppfräschning av kunskaperna från analysverktyget och coachande samtal uppskattas.

Utvärderingar från fältsekreterare, elevassistenter brukar likna effekten från förskollärarna. Att de har ett sorteringsverktyg att tänka i när de ser någon som inte mår bra. Samt stor hjälp at av bli bättre i det coachande samtalet som leder till medvetenhet och ansvar hos den unga – och mindre energikrävande för assistenten/fälsekreteraren. Även träningen i att på ett bra sätt ge feedback brukar uppskattas. Om ni önskar referenser som påvisar nyttan av våra utbildningar från dessa yrkesgrupper så får ni gärna det.

Personal från LSS, kuratorer, skolsköterskor, lärare mfl.

Stor hjälp av analysverktyg för inre/yttre mående, påminnelse om vår barnsyn samt kunskap i det coachande samtalet som leder till enklare arbetsmiljö för lärare och ger elever ökad ansvarskänsla och självmedvetenhet.

Föräldramöten. – Deltagarna får med sig FamilyLabs handledarmanual som innehåller själva stommen till föreläsningar med olika teman. Jag rekommenderar att några i gruppen erbjuds chansen att säga några ord på era föräldramöten. Toppen att få sagt några ord om gränser, självkänsla, tonårstiden, bonusfamiljen mm när många föräldrar ändå är på plats.

relationskompetens

6. Utvärderingar från tidigare deltagare

https://www.familylab.se/inspiration/utvarderingar/

Föräldrastöd

Föräldrastöd

Kommande utbildningar

12 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
16 november 2024 Online
Utbildning till Certifierad Föräldracoach
28 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

14 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
30 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
8 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Dela