2021 – Pga rådande omständigheter kring pandemi Covid-19 erbjuder vi våra studenter att delta på distans. Utbildningsmodulerna genomförs om möjligt på plats och om man önskar kan man delta valfritt antal dagar via Zoom. Bästa utvärderingar finns från våra distansstudenter. Se mer i våra utvärderingar.

A Föräldra- och Familjecoachutbildning

B Seminarie- och Familjehandledarutbildning

FamilyLab Online