När du tycker att du har problem med ditt barn (1-9år)

I varje sund familj finns konflikter. De konflikter som inte blir ordentligt lösta utvecklar sig till problem dvs. konflikterna uppstår med kortare och kortare mellanrum och tonen blir negativ. Ingen familj undgår problem. Föräldrar gör som regel sitt bästa. Men många föräldrar upplever då och då att det bästa de kan inte är gott nog. Det finns ingen anledning att känna skuld över det. Se det bara som en möjlighet att förändra ditt eget förhållningssätt.

Livet tillsammans med barn är en ömsesidig läroprocess med de vuxna i förarsätet. Du växer som människa och barnet får en bra förebild. Barnen mår bra av att se oss erkänna våra misstag, ta ansvar för dem och gå vidare.

Samspelet mellan förälder och barn och relationens kvalitet är alltid förälderns ansvar aldrig barnets. Fokusera inte på problemet. Undersök i stället det dagliga samspelet er emellan och fundera över följande punkter:

 • Ägnar du tillräcklig tid (minst 30 min/dag) till samvaro med barnet på hans/hennes villkor?
 • Har du på ett klart, tydligt och personligt sätt med lugn och värme förmedlat till barnet vad du tycker? Får barnet klara personliga signaler från dig?
 • Hur ofta sätter du värde på den glädje, upplevelse och kvalitet barnet tillför ditt liv?
 • Hur ofta tänker du på barnet som en ”uppgift” en ”belastning” eller ett irritationsmoment i din vardag?
 • Lyssna på dig själv när du talar med ditt barn och tänk på hur det skulle vara för dig om en
  älskad auktoritet talade med dig på det sättet. Försök minnas hur det var när du var liten.
 • Låt gärna barnet uppleva dina känslor, men det tål inte att få ansvaret eller skulden för din frustration.
 • Straffa aldrig barnet med verbalt eller fysiskt våld eller isolering. Tag i stället en timeout ensam eller tillsammans med barnet – fundera/reflektera under tiden.
 • Tänk över hur du själv har det för tillfället och hur ni vuxna har det tillsammans. Stress och disharmoni mellan de vuxna skapar oro, otrygghet och konflikt i hela familjen.
 • Ta reda på hur barnet har det på förskola/skola.
 • När problemet är löst är det en god ide att fira med en trevlig stund tillsammans.
  Berätta för barnet vad du har lärt dig av det som hänt och tacka barnet för hans/hennes
  insats.

Jesper Juul
När du tycker att du har problem med ditt barn (1-9år)

Jesper Juul

Ort: Danmark

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Utbildning till Certifierad Föräldracoach
28 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela