Utvärderingar FamilyLab

FamilyLab har sedan 2006 utbildat fler än 2000 föräldracoaher och familjehandledare i Sverige.  För vissa har utbildningen varit livsomvälvande och revolutionerande på ett positivt sätt, vilket har bidragit till att förändra deras liv på ett fantastiskt sätt. Vi värderar högt att vår utbildning kan ha en så djupgående och positiv inverkan på våra deltagare.

Vårt mål är alltid att göra vårt absolut bästa för att ge våra nya kommande deltagare en positiv utbildningsupplevelse hos oss. Om du vill ha kontakt med en referensperson, vänligen mejla oss så kopplar vi ihop dig med en av våra tidigare nöjda deltagare.

 

Här är omdömen från några av våra deltagare:

“Jag är tacksam för att jag fick möjligheten att gå den här utbildningen. Den har gett mig verktyg och kunskap som jag kan använda i mitt arbete som föräldracoach och som också har hjälpt mig att utveckla mig själv som person. Jag har också uppskattat möjligheten att träffa och lära mig från andra professionella inom socialtjänsten.” Johanna, socialpedagog

Att gå den här utbildningen har varit en av de mest givande upplevelserna i mitt yrkesliv. Jag har lärt mig så mycket om autentiskt föräldraledarskap, kommunikation och konflikthantering. Det har också gett mig mer självförtroende och en känsla av att vara mer kapabel att hjälpa familjer att stärka sina relationer och sin psykosociala hälsa.” Juan, psykolog

“Denna utbildning har varit en riktigt viktig del av min yrkesmässiga utveckling. Jag har lärt mig så mycket om att arbeta med familjer på ett coachande sätt och hjälpa dem att hitta sin egen styrka och resiliens. Det har också varit en fantastisk möjlighet att träffa andra professionella inom socialtjänsten och lära mig från deras erfarenheter och perspektiv.” Anders, familjerådgivare

“Att delta i den här utbildningen har varit en fantastisk upplevelse för mig. Jag har lärt mig så mycket om kommunikation, självkänsla och hur man bygger starka familjer. Det har också varit en möjlighet att träffa andra professionella inom socialtjänsten och utbyta erfarenheter och insikter.” Mei-Ling, familjepedagog

“Jag är verkligen tacksam för att jag fick möjligheten att delta i den här utbildningen. Det har varit en av de mest värdefulla investeringarna i min professionella utveckling som jag har gjort. Jag har lärt mig så mycket om att arbeta med familjer på ett coachande sätt och hjälpa dem att stärka sin psykosociala hälsa och relationer. Det har också varit en fantastisk möjlighet att träffa andra professionella inom socialtjänsten och lära mig från deras erfarenheter och perspektiv.” Martin, familjerådgivare

“Jag känner mig så mycket mer säker och självsäker som föräldracoach efter att ha gått den här utbildningen. Jag har lärt mig att lyssna på föräldrarna och deras behov och att hjälpa dem att utveckla autentiskt föräldraledarskap. Jag har också lärt mig att coacha dem genom svåra situationer och stötta dem så att de kan hjälpa sina barn att växa upp till självständiga, ansvarsfulla och trygga vuxna.” – Maria, socialsekreterare.

“Denna utbildning har verkligen förändrat mitt perspektiv som familjehandledare. Jag har fått en djupare förståelse för vikten av att skapa en trygg och kärleksfull miljö för barnen och hur det kan påverka deras psykosociala hälsa på lång sikt. Jag har också lärt mig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och att hjälpa familjerna att hitta lösningar som fungerar för dem.” – Anna, familjehemssekreterare.

“Jag är så tacksam för den här utbildningen och den kunskap och erfarenhet som jag har fått. Det har verkligen gjort en stor skillnad för mig som föräldracoach och för de familjer som jag har arbetat med. Jag känner mig mycket mer kapabel att hantera olika utmaningar och att stötta familjerna på ett sätt som hjälper dem att bli starkare och mer självsäkra.” – Åsa, enhetschef inom socialpsykiatrin.

“Att gå den här utbildningen har varit en av de bästa sakerna jag har gjort som familjehandledare. Jag har lärt mig så mycket om vikten av självkänsla, lika värde och autentiskt föräldraledarskap och hur det kan påverka barnens liv på lång sikt. Jag har också lärt mig att coacha föräldrarna på ett sätt som hjälper dem att hitta sina egna lösningar och att stötta dem genom svåra situationer.” – Svetlana, enhetschef inom äldreomsorgen.

“Denna utbildning har varit en fantastisk resa för mig. Jag har lärt mig så mycket om coachande färdigheter, autentiskt föräldraledarskap och värden i familjen. Jag har också haft möjlighet att tillämpa det jag har lärt mig på riktiga fokuspersoner, vilket har varit ovärderligt. Jag rekommenderar verkligen denna utbildning till alla som arbetar coachande inom socialtjänsten.” – Sofia, teamledare inom barn- och ungdomsenheten.

“Jag känner mig så mycket mer säker och självsäker som föräldracoach efter att ha gått den här utbildningen. Jag har lärt mig att lyssna på föräldrarna och deras behov och att hjälpa dem att utveckla autentiskt föräldraledarskap. Jag har också lärt mig att coacha dem genom svåra situationer och stötta dem så att de kan hjälpa sina barn att växa upp till självständiga, ansvarsfulla och trygga vuxna.” Maria, socialsekreterare

“Denna utbildning har verkligen förändrat mitt perspektiv som familjehandledare. Jag har fått en djupare förståelse för vikten av att skapa en trygg och kärleksfull miljö för barnen och hur det kan påverka deras psykosociala hälsa på lång sikt. Jag har också lärt mig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och att hjälpa familjerna att hitta lösningar som fungerar för dem.” Anna, familjehemssekreterare

“Jag är så tacksam för den här utbildningen och den kunskap och erfarenhet som jag har fått. Det har verkligen gjort en stor skillnad för mig som föräldracoach och för de familjer som jag har arbetat med. Jag känner mig mycket mer kapabel att hantera olika utmaningar och att stötta familjerna på ett sätt som hjälper dem att bli starkare och mer självsäkra.” Åsa, enhetschef inom socialpsykiatrin

“Att gå den här utbildningen har varit en av de bästa sakerna jag har gjort som familjehandledare. Jag har lärt mig så mycket om vikten av självkänsla, lika värde och autentiskt föräldraledarskap och hur det kan påverka barnens liv på lång sikt. Jag har också lärt mig att coacha föräldrarna på ett sätt som hjälper dem att hitta sina egna lösningar och att stötta dem genom svåra situationer.” Karin, enhetschef inom äldreomsorgen

“Denna utbildning har varit en fantastisk resa för mig. Jag har lärt mig så mycket om coachande färdigheter, autentiskt föräldraledarskap och värden i familjen. Jag har också haft möjlighet att tillämpa det jag har lärt mig på riktiga fokuspersoner, vilket har varit ovärderligt. Jag rekommenderar verkligen denna utbildning till alla som arbetar coachande inom socialtjänsten.” Sofia, teamledare inom barn- och ungdomsenheten

“Jag är så glad att jag valde att gå denna utbildning. Det har verkligen gett mig de verktyg och den kunskap jag behöver för att hjälpa familjer att hantera utmaningar och stärka sin psykosociala hälsa. Jag har också uppskattat det stöd och den feedback som jag har fått från mina kursledare och kurskamrater.” Jamal, kurator inom missbruksvården

“Denna utbildning har överträffat mina förväntningar på alla sätt. Jag har lärt mig så mycket om kommunikation, relationer och hur man stärker familjer. Det har också gett mig självförtroende och en känsla av att vara mer säker och bekväm som föräldracoach. Jag ser verkligen fram emot att tillämpa allt jag har lärt mig i mitt arbete.” Helena, vård- och omsorgsstrateg

“Jag har arbetat inom socialtjänsten i många år, men jag har aldrig tidigare gått en utbildning som denna. Jag har verkligen uppskattat den nya kunskapen och insikten jag har fått, och jag känner mig mer inspirerad och motiverad än någonsin tidigare att hjälpa familjer att bli starkare och mer självsäkra. Jag rekommenderar denna utbildning till alla som vill göra en verklig skillnad i sitt arbete.” Linda, verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten

“Jag har verkligen fått mycket ut av den här utbildningen. Den har gett mig en djupare förståelse för hur jag kan stötta och handleda föräldrar på ett respektfullt och effektivt sätt. Jag har också lärt mig mycket om mig själv och mina egna relationella behov. Tack för en fantastisk utbildning!” Fatima

“Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen till alla som vill utveckla sina relationella färdigheter och hjälpa andra att göra detsamma. Jag har fått mycket kunskap och praktiska verktyg som jag kommer att ha stor nytta av i mitt arbete som familjehandledare. Tack för en inspirerande och givande utbildning!” Ahmed teamledare

“Jag är mycket nöjd med den här utbildningen och det material som presenteras. Det är en praktisk och konkret utbildning som ger dig verktyg och färdigheter som du kan använda direkt. Jag har också fått en djupare förståelse för de relationella värderingar som Family-Lab står för. Tack för en utbildning som verkligen gör skillnad!” Anna, KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapeut)

“Jag är verkligen imponerad över den höga kvaliteten på den här utbildningen och den gedigna kunskap som presenteras. Jag har lärt mig mycket om hur jag kan hjälpa föräldrar att utveckla sin självkänsla, självförtroende och relationella färdigheter. Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen till alla som vill arbeta inom området föräldrastöd. Tack för en mycket lärorik och givande utbildning!” Sara, Familje- och parterapeut

“Jag har verkligen fått mycket ut av den här utbildningen. Den har gett mig en djupare förståelse för hur jag kan stötta och handleda föräldrar på ett respektfullt och effektivt sätt. Jag har också lärt mig mycket om mig själv och mina egna relationella behov. Tack för en fantastisk utbildning!” Katarina

“Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen till alla som vill utveckla sina relationella färdigheter och hjälpa andra att göra detsamma. Jag har fått mycket kunskap och praktiska verktyg som jag kommer att ha stor nytta av i mitt arbete som familjehandledare. Tack för en inspirerande och givande utbildning!” Fatima, Barn- och ungdomskurator

“Jag är mycket nöjd med den här utbildningen och det material som presenteras. Det är en praktisk och konkret utbildning som ger dig verktyg och färdigheter som du kan använda direkt. Jag har också fått en djupare förståelse för de relationella värderingar som Family-Lab står för. Tack för en utbildning som verkligen gör skillnad!” Emma, Familjerådgivare

“Jag är verkligen imponerad över den höga kvaliteten på den här utbildningen och den gedigna kunskap som presenteras. Jag har lärt mig mycket om hur jag kan hjälpa föräldrar att utveckla sin självkänsla, självförtroende och relationella färdigheter. Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen till alla som vill arbeta inom området föräldrastöd. Tack för en mycket lärorik och givande utbildning!” Hassan, Familjecentral

Struktur, modeller och verktyg att använda i samtalet. Kraftfulla frågor som för samtalet framåt. Kontakter och trevliga människor med gemensamma intressen, Egna reflektioner har varit nyttiga och berikande. Att lyssna på andras exempel och reflektioner. Trevliga och kunniga utbildningsledare.
Kunskap, säkerhet och självförtroende att arbeta och agera som föräldra och familjecoach.
Kunskap, färdigheter , inspiration , självförtroende
Coachingsteknik, förhållningssätt, reflektioner både inåt och utåt
Kunskap, självinsikt, nya möjligheter. Läget, på Södermalm är mkt bra. Kursledare är kompetenta och mänskiliga vilket ger utbildningen en varm själ.
Kunskap, verktyg, kraft, glädje, stolthet i yrket
Ett nytt förhållningssätt, nya tankar och massor av inspiration.
Fördjupning kring det relationistiska förhållningssättet. Mer säkerhet “i mig själv” kring detta.
nya kunskaper om mig själv och hur jag ska förmedla detta till andra. Verktyg och “metoder” att ta med mig i mitt yrkesliv men även som privatperson
Bra och användbara verktyg. Nätverk
Insikter om Relationistiskt synsätt
Insikt i vikten av personligt ansvar
Självinsikt, självkännedom och massor av kunskap till att förstå, möta och bemöta alla människor, både i jobbet och privat.
Djupa insikter i barns sätt att fungera. Praktiska verktyg för att lösa problem långsiktigt.
Nya insikter i Jesper Juuls tankar. Jag är mer i nuet, lyssnar mer och har en större respekt nu än innan för den jag har framför mig.
Kunskap och insikt , bra verktyg.
Medvetenhet, verktyg, inspiration mm..
Massor med nya och fördjupade insikter gällande förhållningssätt/relaterande till barn. Men lika mycket för att se och förstå sig själv i vuxenrollen. Nya verktyg. Inspiration. Nya uttryckssätt.
Svar på mina frågor personligt ansvar ett helt nytt liv. Bland det bästa jag har gjort.
Utbildningen har gett mig ett bredare och omfångsrikare sätt att förhålla mig i och till samtal i mitt dagliga arbete. Mitt arbete har blivit mycket mer flexiblare och nya arbetsverktyg och modeller har jag tillförskaffat mig i utbildningen.
Kunskap, erfarenhet, självförtroende
en ny chans, underbara verktyg, nya synvinkel, möjligheten att förverkliga min framtidsvision;;
Analysverktyg, förståelse, insikter

Vilka personer/ yrkesgrupper tror du skulle ha störst nytta av att vara med på Family-Labs utbildningar?

Människor som arbetar med barn, ungdomar eller föräldrar.
Jag tycker vår grupp är ett bevis på att alla som har intresset är det av nytta men bortsett från det så alla de yrken där man faktiskt har i sitt uppdrag att få ge föräldrar utrymme/tid om det är tänkt att man ska ha kvar sitt gamla jobb.
Alla som har med människor att göra – främst dock med högskoleutbildning inom de branscherna
Vem sim helst kan bli en bra coach men långt i från alla är lämpade för att arbeta med familjer och föräldrar.
Kan inte komma på någon ni inte har redan.
Skola, föräldrar, familjer, institutioner, ungdomar
Förskolepedagoger och föräldrar
socionomer, pedagoger
pedagoger både i skola och förskola, socialförvaltningar, politiker som jobbar i förvaltningar som berör barn och ungdomar
Alla som jobbar/är intresserad av att barn ska må bra
Alla som jobbar med människor. Men framförallt förskole och skolpersonal.
Alla
Alla. Det borde vara obligatoriskt för dem som arbetar med människor.
Alla som arbetar med barn och ungdomar.
Föräldrar och förskolepedagoger
Alla som arbetar med barn och föräldrar.
De som möter barn, ungdomar och familjer.
Alla som jobbar med barn och föräldrar.
Föräldrar pedagoger och socialtjänsten
Människor som arbetar inom människohjälpande yrke i synnerhet men utblidningen är väldigt givande och ger mer självkännedom så alla yrkessgrupper i allmänhet.
Personer som arbetar med människor, familjer och barn.
pedagoger, psykolger, föräldrar, handledare
Alla

Vilka förväntningar hade du inför kursen? Hur har dessa motsvarats?

Att får struktur, modeller och former för samtal och coaching. Att träffa andra människor som gillar ett relationistiskt förhållningssätt. Nätverka. Alla dessa förväntningar har uppfyllts med råge.
Att det skulle bli en förändring i mitt yrkesliv och det har det blivit/kommer det att bli. Så JA, jag har fått det jag förväntade mig.
Att jag skulle kunna arbeta som coach och hålla kurser . Att ha kunskap om Jesper Juuls teorier . Mina förväntningar har motsvarats till 100 %
Absolut! Jag har fått det jag förväntade mig.
Ja, har ny yrkeskarriär och känner mig hel
Tveksam mot Jesper Juul. Nu är jag övertygad, när jag har läst, fått diskuterat och praktiserat
Jag förväntade mig en ny syn på barns kompetens. Det var precis detta jag fick, vilket leder till mer hopp och en positivare inställning till de individer vi möter.
Se punkt 2. De motsvarades väl!
höga förväntningar i att få nya och berikande kunskper , detta har motsvarats
Att utveckla mitt företag. De har motsvarats tack vare en positiv och trygg stämning i rummet, och användbara verktyg
Höga förväntningar då jag hört hur bra det skulle vara. Mina förväntningar uppfylldes.
Att kunna vidarebefordra mitt förhållningssätt
Jag trodde att det skulle vara ett annat upplägg, mer inriktat på strukturen kring föräldragrupper. Det var en positiv överraskning att kursen innehöll så mycket annat och mer = över mina förväntningar.
Alla förväntningar överträffades.
Att kunna hjälpa föräldrar att hjälpa sig själv, jag harabsolut fått verktygen med mig
Att den skulle vara givande för mig i mitt framtida arbete, den var mer än mina förväntningar verkligen.
Att få kunskaper för att jobba med föräldrar och barn.
Mina förväntningar var att få mer kunskap utifrån JesperJuuls tankegångar. Verktyg och idéer för att kunna
hålla i seminarier/föreläsningar/kurser/grupper. Mina förväntningar har verkligen införlivats!
Lagom förväntan men utbildningen var över förväntan
Över förväntan, hade inga direkta förväntningar från början.
De har motsvarats bra, jag ville få såpass bra grunder och kunskaper att jag kan gå ut och börja arbeta så snart som möjligt.
Jag ville dyka in i Jesper Juuls tankar och jag ville få en möjlighet att kunna jobba med utbildningen. Mina förväntningar blev 100 % motsvarat.
Det har varit långt över förväntan

Hur mycket tid har du lagt ner på studierna?

Svårt att säga men ca 200-225
Mycket mer än vad jag trodde jag skulle göra, har skrivit ner timmarna, mellan modul 1 och 2 ca.10 tim/v sedan ca.20 tim/v.
Ca 10 tim/ vecka …, Läst otroligt mycket !
Förutom klientsarbete ca 4-6 Tim studier i v
Mycket – Arbetat i perioder för att ta studier på allvar
Det jag skulle
Jag har läst samtligt material vi fick och någon mer jesper juul bok. Jag har sedan läst igenom anteckningarna jag skrivit under utbildningens gång för att hålla det levande.
ca. 15 h.
svårt att säga,ca 15 timmar då man funderar mycket även då man “jobbar”
Förutom själva utbildningen, kanske 30 timmar
Jag har läst materialet och jobbar på en arbetsplats där vi andas detta synsättet.
Relativt mycket. Jag har haft tur som fått kursen av arbetsgivaren och har därmed haft möjlighet till att läsa på arbetstid och har tagit några läsdagar. Eftersom det har har varit så intressant och givande så har även läst och tittat på filmerna på kvällar och helger. Någon exakt tidsberäkning kan jag inte ge, mer än att det har varit mycket. Det har gått åt mycket tid till reflektioner då jag har behövt tänka igenom det som jag läst. Jag har haft inställningen att jag ska lära mig i min takt och på mitt sätt och det har fungerat.
40 timmar.
Förutom de 16 dagarna på kursen så har jag lagt en davi veckan till studier
All ledig tid.
Många timmars läsning!
Jag har lagt ned ganska mycket tid på att läsa böckerna o manualen/kollat filmerna.
70 procent
Har försökt att konternuerligt läsa och sätta mig in i böcker och kurslitteratur.
0,5 – 1 dag i veckan.
Mycket.
Ca 5 timmar i veckan

Kommentera de undervisningsformer som funnits på kursen: föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner etc.

Det har varit väldigt givande dialoger och aktiviteter och jag gillar hur Juul lådan har använts på golvet för att tydligare åskådliggöra dess användning.
Jag har uppskattat det omväxlande upplägget och de blandade grupperna i olika konstellationer. Har ibland tyckt det varit svårt att på ett autentiskt sätt växla mellan rollerna, coach, klient när vi har övat övningarna på varandra men jag ser inte att man skulle kunna göra det på något annat sätt.
De har varit väl komponerade och mixen har tilltalat mig!
Mycket bra, inga kommentarer
Innehållsrika, lärorika, många och medryckande
Nivån på Jesper Juul Föreläsningarna är bra men kan bli lite bättre.
Föreläsningar, gruppdiskussiner, aktiva övningar, enskilda övningar, föräldrakurser, seminarium
Bra blandning mellan dessa. Gillar när det inte blir för långa föreläsningssjok.
tycker att alla dagarna varit givande, ger en bra dimenssion när man även praktiskt får jobba med de kunskaper man får till sig. Tyckte att coachingtillfällena gav mig mycket. Den jag kände var minst relevant och svåratst att koppla till de andra tillfällen var “föreläsningen” kring barns utveckling, möjligen för att den kändes som att hon hade lite ont om tid, och att vi inte blev så delaktiga i den.
Bra m olika föreläsare. Bra m coaching mitt i.
Tycker det var en bra blandning.
Allt tillsammans har blivigt en helhet

Det var bra med mixen, det blev aldrig långtråkigt. Bra att blanda med kort, bikupor, gruppdiskussioner, föreläsningar och fysiska värderingsövningar. Det som var mindre givande var i 1a modulen då mannen från Ungern gav info om hur de arbetar med Family Lab i hans land. Behållningen var att det visade på ytterligare ett sätt att förmedla/ föreläsa på.

Bra föreläsningar med möjligheter att flika in frågor. Givande diskussioner då vi haft “grupparbeten”.

Allt har vävts samman för att passa vår grupp, alla dagarna har haft en fin röd tråd. Stegen i utbildningen har kommit i rätt ordning för mig. Jag har haft lite svårt i början av kursen för gruppdiskussionerna, pga av vi var några på kursen som var så himla olika

Grupparbeten.

Allt

Bra blandning av föreläsningar/gruppdiskussioner/träna på uppgifter.  Jag hade önskat en föreläsning som varit bra att starta med, typ Det kompetenta barnet eller Konsten att säga Nej. Det hade gett mig mer och ytterligare en skjuts i att komma igång med egna föreläsningar.

Jättebra blandning av praktik och teori lättförstådda och underbart att lyssna på lärarna

Undervisningsformerna har passat mig bra, tyvärr har det blivit så att kovid 19 kommit ivägen vilket lett till att en stor del av gruppen varitmed via Zoom.
Bra balans mellan de olika formerna, och mycket bra undervisare.
Jag tyckte om omväxlingen. Ibland kändes det som det var lite för mycket gruppdiskussioner. Jag var så sugen på innehållet att det kändes viktigare att få höra mera om det än att höra andras upplevelser eller tankar. Jag tyckte myckte om hur Gregor och Åsa höll föreläsningar och seminarier. De har ett underbart sätt att förklara och prata.
Stort utbyte av allt

Kommentera kurslitteraturen. Vilken bok (eller artikel) kommer du att minnas efter kursens slut?

Ditt kompetenta barn är en viktig bok och Susan Gjerdes bok var väldigt bra. Även Uneståhl och Gregors bok gillade jag. Läste också annan litteratur bredvid som stöd för processen.l
All litteratur har haft mycket att ge! Jag ser dem som uppslagsverk att gå tillbaka till när man är i en situation och behöver hjälp vidare eller mera kunskap om något. Jag minns oftast var jag läst en sak men kommer inte alltid ihåg helheten.
Jag kan inte välja ut någon …. De har varit betydelsefulla för mig på olika sätt . Måste jag välja skulle jag ändå välja Gjerdes bok .
Handledningen är den bästa
Coaching Gjedes, Relationskompetens, Här är jag Vem är Du
Jag tycker att coachningboken/gröna är bra. Jesper J böcker speciellt det livsviktiga föräldrarskapet
Konsten att säga nej och det livsviktiga ledarskapet
alla!
Bra litteratur då jag har läst, kände när jag läste mitt kompetenta barn nu för andra gången med några år mellan så hittade man nya dimenssioner och fler tankevurpor, Så den tar jag med mig.
Ditt kompetenta barn
Jag tycker det livsviktiga ledarskapet var lätt att ta till sig.
Juul lådan
Den bok som jag kommer att tänka på först är Den kompetenta familjen följt av Det kompetenta barnet. Mkt bra litteratur över lag.
Ditt kompetenta barn
Ditt kompetenta barn har fått en ny nyans, har läst den innan, men nu efter alla genomgångar har den landat i mig. Relationskompetens för pedagoger har knytit ihop säcken lite för mig. Till slut fick Gjerdes bok en ärlig chans att landa i mig.
Jesper juls böcker, mycket lärorika.
Din kompetenta familj och Ditt kompetenta barn
Bra och fint material. Den bok som starkast påverkat mig är “Ditt kompetenta barn”. Känns väldigt fint att ha fått med sig så många böcker och material.
Det livsviktiga ledarskapet ditt kompetenta barn m.m.
Ingen direkt utan allt har varit mycket bra och lärorikt
Din kompetenta familj tycker jag personligen väldigt mycket om.
Ditt kompetenta barn och Coaching – Vad? Varför? Hur? och Handmanualen. Jag kommer säkert att ta dom där böckerna ännu ofta till hjälp.
Juuls böcker

Har du några förslag på hur kursens mål och uppläggning kan förbättras? Har kursen motiverat dig till fortsatta studier i ämnet? Varför? Om inte, varför?

Kortare tid mellan modul 1-2 så man kan komma igång med klientarbete tidigare, det var lite svårt att få klienter att vilja börja i dec så det körde inte igång fullt ut förrän mot slutet av jan. Kursen har motiverat mig till att sluta arbeta som förskollärare och börja jobba som föräldra och familjecoach och givetvis kommer jag fortsätta leta kunskap inom detta området så jag kan utvecklas och bli ännu mer kompetent.
Kursen har motiverat mig …. jag har inga förslag på förändringar – det har varit bra på alla sätt .
Jag skulle uppskattas om det fanns lite mer grundläggande teorier i utbildningen, t ex effektteori, olika sociologiska teorier och mm
Ej något förslag. Den har motiverat mig att fördjupa mig i positiv psykologi, NPF, läser varje dag.
Jag kommer att fortsätta läsa på distans till hösten. Kommer att studera till par och relationsterapeut. Mer individuell fysisk handledning alt. Ett mentorskap med en tidigare kursdeltagare. Fantastiska mallar på ex. Avtal, kursmaterialet mm.
 Jag tyckte om upplägget då det kändes som att modul ett var mer fakta men med övningar och modul två innehöll fler övningar där vi fick chansen att använda oss av vår nya kunskap. Jag blev absolut motiverad och kommer att hålla family-lab aktivt genom bland annat grupper som finns för kommunens anställda (som gått samma utbildning). Jag kommer definitivt att läsa fler av hans böcker och artiklar framöver.
Den är jättebra som den är. Känner mig mycket motiverad till vidare studier!
tycker målen är bra, Det blir intensiva dagar så tiden mellan 16 -17 kändes lite. Har absolut fått motivation att forsätta utforska och framförallt dela med sig av det man fått under dessa dagar.
..
Det hade varit hjälpsamt med mer till mellan kurstillfällena. 4 veckor var lite kort, tror att man tar till sig mer om det får landa lite längre. 6-8 veckor imellan tror jag hade varit bra.
Mera mera vill ha mer. För att det passar i alla forum i arbete med människor
Några förbättringar är svårt att komma på då jag är mkt nöjd med kursen. Det gav mersmak till att läsa vidare för att det har gett så mkt förklaringar och att jag vill veta mer.
Kursen är väl organiserad och genomförd. Föreläsarna är kunniga, intressanta och ödmjuka, det öppnar upp för spännande samtal.
Jag är en person som gärna vill ha kritisk och konkret feedback, det fattades lite, för min del. Jag är väldigt motivera att läsa vidare, men vill att detta ska landa i mig först.
Tyckte upplägget var superbra. Kommer säkert att gå mera kurser i framtiden.
Jag har fått mersmak av coachingen och hur kraftfull den är som arbetssätt.
Inte direkt, tycker det var mycket bra upplagt. Jag skulle däremot föreslå ett smidigare sätt för delning av dokument relevant för kursen – det blir väldigt många mail med bifogade filer, svårt att få en överblick och hitta bland olika dokument i gamla mail. Exempelvis att ha allt i en delad mapp med lite struktur, exempelvis via drive, där det finns en mapp för övningar, en för powerpoints, osv.
Jag tycker kursen är sååå bra som den är! Kanske kunde man fokussera lite mera på att hur man hålla föreläsningar. Jag är väldigt tacksam för att jag var med och jag kommer absolut att fortsätta mina studier för mig själv eftersom jag är helt begeistrad och tänd.
Jag vill jobba med det vad jag har lärt mig och jag vill bli bra.