Vad är Family-Lab?

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

Family-Lab

  • startade 2006 i Sverige, samordnare och daglig ledare är Åsa & Gregor Schill. Family-Lab har kontor och utbildningslokal på Storgatan 3 i Göteborg och vi genomför regelbundet utbildningar även i Stockholm och Malmö.
  • erbjuder öppna utbildningar i relationskompetens för de som möter barn och föräldrar i yrket. Välj mellan Seminarie- och Familjehandledarutbildning eller Certifierad Föräldra- och Familjecoachutbildning.
  • erbjuder föräldrakurser, workshops och föreläsningar
  • erbjuder enskilda föräldra- par- och familjesamtal.
  • har regelbunder föräldracoacher under utbildning som kan erbjuda kostnadsfria samtal om man vill vara träningsklient.
  • erbjuder inspiration:
Det centrala begreppet i Family-Labs arbete är relationskompetens, den nyckel till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens.
Till för snart en generation sedan präglades relationerna mellan barn och vuxna av en ”lydighetskultur”. Så är det inte i dag. Dagens unga uttrycker med stor självklarhet sina åsikter och känslor, argumenterar och förväntar sig att bli tagna på allvar. För dem som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många upplever vanmakt och osäkerhet.

”Jag tror inte på föräldrautbildning! Jag anser att det inte är möjligt at utbilda sig till pappa eller mamma på kurser. Denna “utbildning” kan bara äga rum i det dagliga samspelet mellan barn och vuxna partners och är en livslång process.”

Dagens föräldrar står med en uppgift, som är historiskt enastående: De skall bokstavligt talat uppfinna både partnerskapet mellan man och kvinna och ledarskapet i förhållande till barn och ungdomar från början i förhållande till några helt nya värderingar och mål, som bl.a. handlar om likvärdighet och ett stark önskan om att inte kränka barns eller ungdomars integritet.

Vi är vittnen till mycket mer än ett generationsskifte, där de unga vill något nytt. Äktenskapet är inte längre en social eller moralisk nödvändighet, men ett existentiellt och emotionellt val; vi ser nya familjeformer och samlivsformer: könsrollerna är under upplösning, och mitt i det hela skall vi förhålla oss till barn och ungdomar, som har fått en helt ny status både i familjen och i samhället. Jag hyser den allra största respekt för alla föräldrar, som har mod att erkänna sin osäkerhet och har kraft att kasta sig in i en utveckling, som annars kan ta både modet och orken ur de flesta.

Jag tror inte på koncept à la “How to manage your teenager in five easy lessons”, men jag tror att vi kan erbjuda föräldrar en massa inspiration och vägledning med utgångspunkt i, vem de är, vad de vill med sina familjer och de aktuella konflikter som de just nu lever med.

Därför har jag valt betäckningen Family-Lab, som alltså inte är en skola, utan snarare ett laboratorium, där man kan finna, återfinna, uppfinna och experimentera med var sitt sätt att utveckla sin familj på.

Det gäller varje familj, att kärleksfullhet inte är tillräckligt för att sörja för familjemedlemmarnas trivsel och utveckling. Vi behöver lära oss att omsätta våra kärleksfulla känslor i handling, och det behöver vi först och främst lära oss av och tillsammans med varandra.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.

Kommande utbildningar

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
30 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela