Family-Labs vision är ambitiös

Vi vill bidra till en värld där familjer har tillräcklig kunskap och erfarenheter för att skapa hälsosamma relationer och att uppfostra barn med hög grad av mental hälsa såväl som psykosocial kompetens. En värld där institutioner för barn finns där professionella utvecklar sin kompetens med hänsyn till: äkta, likvärdigt samarbete mellan föräldrar och barn. Vi arbetar för en värld där familjer, organisationer och samhälle lever med mindre våld, övergrepp och missbruk. En värld där barn har optimala förutsättningar för att växa upp och utvecklas socialt, känslomässigt och kunskapsmässigt.

Genom offentlig utbildning, dialog, formulering av värderingar och information om relevanta vetenskapliga rön vill vi påverka inte bara hur män och kvinnor tänker om och skapar familjer, men också de värderingar och beteenden hos proffs inom daghem, förskolor och skolor för att skapa optimala miljöer för ömsesidiga sociala, emotionella, kreativa och akademiska inlärning.

Vår vision är familjer, institutioner och samhällen med mycket mindre våld, övergrepp, missbruk och vanvård och att inspirera och mobilisera all existerande goda vilja, kärlek och engagemang inom familjer, organisationer samt i samhället i stort.

Med vänliga hälsningar

Jesper Juul, mpf