Vi har gått utbildning hos FamilyLab

Se våra kommande utbildningar, kurser och föreläsningar i familjekompetens.

Föräldracoacher Familjehandledare Malmö 2023

Föräldracoacher Familjehandledare Göteborg 2023

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2023

Föräldracoach Stockholm

Föräldracoacher Familjehandledare Malmö 2022

Parcoach

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2022

Föräldracoacher Familjehandledare Göteborg 2022

Föräldracoachgöteborg

Föräldracoacher Familjehandledare Malmö  2021

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2021

Foto saknas, sista modulen online.

Föräldracoacher Familjehandledare Malmö 2020

Föräldracoacher Familjehandledare Göteborg 2020

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2020

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2020

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2019

Föräldracoacher Familjehandledare Malmö 2019

Föräldracoacher Familjehandledare Göteborg 2018

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2018

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2018

Föräldracoacher Familjehandledare Göteborg 2017

Föräldracoacher Familjehandledare Göteborg 2017

Föräldracoacher Familjehandledare Stockholm 2017

Utbildade seminarie- och familjehandledare Göteborg 2016

 

Utbildade seminarie- och familjehandledare Stockholm 2016

 

Seminarie- och familjehandledare Hässleholm 2016

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2016

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2015

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2015

 

Seminarie- och familjehandledare Malmö 2014

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2014

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2014

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2013

 

Seminarie- och familjehandledare Malmö 2013

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2012

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2012

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2011

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2011

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2010

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2009

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2007

 

Läs mer om våra kommande utbildningar, kurser och föreläsningar inom familjekompetens