Vi har gått utbildning hos FamilyLab

Se våra kommande utbildningar, kurser och föreläsningar i familjekompetens.

Utbildade Föräldra- och Familjecoacher Malmö & Online 2021

Utbildade Föräldra- och Familjecoacher Stockholm & Online 2021

Foto saknas, sista modulen online.

Utbildade Föräldra- och Familjecoacher Malmö & Online 2020

Utbildade Föräldra- och Familjecoacher Göteborg 2019

Utbildade Föräldra- och Familjecoacher Stockholm 2019

Under utbildning – FöräldraCoacher i team Stockholm 2019

Utbildade Seminarie- och Familjehandledare Stockholm 2019

Under utbildning – FöräldraCoacher i team Malmö 2019

Utbildade Seminarie- och Familjehandledare Göteborg 2018

Utbildade föräldra- och familjecoacher Stockholm 2018

 

Utbildade seminarie- och familjehandledare Stockholm 2018

 

Utbildade föräldra- och familjecoacher Göteborg 2017

 

Utbildade seminarie- och familjehandledare Göteborg 2017

 

Utbildade seminarie- och familjehandledare Stockholm 2017

 

Utbildade seminarie- och familjehandledare Göteborg 2016

 

Utbildade seminarie- och familjehandledare Stockholm 2016

 

Seminarie- och familjehandledare Hässleholm 2016

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2016

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2015

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2015

 

Seminarie- och familjehandledare Malmö 2014

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2014

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2014

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2013

 

Seminarie- och familjehandledare Malmö 2013

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2012

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2012

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2011

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2011

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2010

 

Seminarie- och familjehandledare Göteborg 2009

 

Seminarie- och familjehandledare Stockholm 2007

 

Läs mer om våra kommande utbildningar, kurser och föreläsningar inom familjekompetens