Jesper Juul

Jesper Juul

Grundare av FamilyLab

Jesper Juuls arv lever vidare genom Familylab, en politiskt och religiöst obunden organisation som grundades med syfte att hjälpa föräldrar och yrkesverksamma att skapa djupare och hälsosammare relationer med barn och ungdomar. Sedan 2006 har organisationen funnits i Sverige och har utbildat över 2000 föräldracoacher och familjehandledare. Idag leds Familylab av verksamhetssamordnare Åsa Schill, som fortsätter att sprida Juuls filosofi om autenticitet, empati och öppen kommunikation genom organisationens utbildningar och verksamhet.

Jesper Juul (1948-2019) var en framstående familjeterapeut, far och farfar. Han var författare till ett flertal böcker, en välrenommerad internationell föreläsare och grundare av Familylab – en organisation som strävar efter att inspirera föräldrar att hitta nya och hälsosammare sätt att bli en framgångsrik familj samt att hjälpa yrkesverksamma att skapa djupare relationer med barn och ungdomar i deras vård.

Under många år och i en mängd olika sammanhang arbetade Jesper Juul med barn och unga med beteendesvårigheter, pedagogisk utveckling i skolor och förskolor samt med grupper av ensamstående mödrar och föräldragrupper.

Han var direktör för Kemplerinstitutet i Skandinavien, Centrum för familje- och vidareutbildning från 1979 till 2004. Förutom detta engagerade sig Jesper Juul frivilligt i arbetet med barn, ungdomar och familjer i flyktingläger under kriget i det forna Jugoslavien, där han även gav rådgivning och vidareutbildning till lokala yrkesverksamma.

Från 2006 fram till sin död ägnade Jesper Juul sin tid och energi åt att fortsätta utveckla Familylab.

Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson skriver i sina minnesord att han ser Jesper Juul som “en av dem som i positiv mening har betytt mest för en förändrad syn på barn, fostran och familjeliv”. Jesper Juuls inflytande har varit betydande och hans arv lever vidare genom Familylab, som fortsätter att hjälpa föräldrar och yrkesverksamma att skapa hälsosamma och lyckliga familjer och relationer.

esper Juul var en dansk familjeterapeut och författare som hade en inflytelserik röst inom området för föräldraskap och familjedynamik. Hans teorier om relationer och föräldraskap bygger på en holistisk och humanistisk filosofi, som betonar vikten av autenticitet, empati och öppen kommunikation.

En av Juuls mest kända teorier är hans syn på föräldraskap som en dialogisk process, där både föräldrar och barn spelar en aktiv roll i att skapa en sund och ömsesidig relation. Han betonar också vikten av att respektera barns integritet och behov av självständighet, och att undvika straff och belöning som metoder för att styra deras beteende.

Juul utvecklade också en modell för familjeterapi som han kallade “Familjeterapi som lärande”. Modellen bygger på idén att terapin ska fokusera på att hjälpa familjemedlemmarna att förstå varandras perspektiv och behov, och att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på problem och konflikter. Terapeuten fungerar som en facilitator som hjälper familjen att kommunicera effektivt och bygga upp en ömsesidig respekt och tillit.

Juuls teorier har påverkat många familjeterapeuter och föräldrar runt om i världen, och hans filosofi fortsätter att vara en viktig röst inom området för föräldraskap och familjedynamik.