Artikelarkiv


Redo för skolan: Hur du som förälder kan stötta ditt barn genom första skolåren och hantera konflikter

Sammanfattning: Konflikter är oundvikliga i relationer, oavsett ålder eller kulturell bakgrund. Vissa individer växer upp i miljöer där konflikter är antingen undvikna eller ständigt närvarande. Denna studie av Jesper Juul utforskar hur konflikter uppstår, hanteras och bearbetas, och betonar den inlärda praxis som formar vuxnas förmåga att hantera konflikter. Den tar också upp barnens naturliga […]

Läs mer...

Empati – det som skapar meningsfulla relationer och trivsel

Från födelsen till vuxenlivet: En ny förståelse av barns empatiska förmåga och hur vi som samhälle kan främja den Sammanfattning I denna utförliga genomgång undersöker Jesper Juul empatins betydelse i barns utveckling och förhållandet mellan empati och medkänsla. Juul belyser de vanliga missförstånden kring empati hos barn och hur dessa ofta orättvist stämplas som självupptagna […]

Läs mer...