Välkommen till FamilyLab – Vi gör bra familjer bättre!

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab Association, en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul.

Family-Lab är ett laboratorium där föräldrar och professionella arbetar tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar, med närhet, respekt och gränser.

Family-Lab erbjuder yrkesutbildningar, föräldraföreläsningar, handledning och föräldracoaching.

Family-Lab är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Vad är Family-Lab?

Det centrala begreppet i Family-Labs arbete är relationskompetens, den nyckel till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens.

FamilyLab:

  • startade 2006 i Sverige, samordnare och daglig ledare är Åsa Schill. Family-Lab har kontor och utbildningslokal på Kungsgatan 41 i Göteborg och vi genomför regelbundet utbildningar även i Stockholm och Malmö
  • erbjuder öppna utbildningar i relationskompetens för de som möter barn och föräldrar i yrket. Välj mellan Seminarie- och Familjehandledarutbildning och Certifierad Föräldra- och Familjecoachutbildning
  • erbjuder föräldrakurser, workshops och föreläsningar
  • erbjuder enskilda föräldra- par- och familjesamtal
  • har regelbundet föräldracoacher under utbildning som kan erbjuda kostnadsfria samtal om man vill vara träningsklient
  • erbjuder inspiration