Vi utbildar framtidens föräldrastödjare

Yrkesutbildning i föräldrastöd enligt Jesper Juuls teorier och lära

Se rekommendation från föräldrastöd.

Family-Lab är en internationell organisation aktiv i 24 länder, grundad av den välrenommerade danska familjeterapeuten Jesper Juul. I Sverige har organisationen varit aktiv  sedan 2006 och drivs nu med engagemang av  Åsa Schill. Familylab är en politiskt och religiöst obunden organisation som strävar efter att skapa en varm och välkomnande atmosfär för föräldrar, där de kan finna nya och hälsosamma sätt att bygga starka familjeband.

En betydande del av FamilyLab:s verksamhet är att erbjuda utbildning för yrkesverksamma som syftar till att utveckla deras förmåga att skapa meningsfulla och långvariga relationer med barn och ungdomar. Över 2000 familjehandledare och föräldracoacher har redan genomgått FamilyLab:s utbildningar, vilket tydligt bekräftar organisationens betydelse och fortsatta stöd till föräldrar och yrkesverksamma som strävar efter att skapa friska familjer och harmoniska relationer.

FamilyLabs filosofi betonar vikten av ledarskap, autenticitet, empati och öppen kommunikation. Dessutom lägger de stor vikt vid att respektera barns integritet och behov av självständighet. Dessa principer har gjort FamilyLab till en framstående aktör inom föräldraskap och familjedynamik.

Sammanfattningsvis har FamilyLab etablerat sig som en professionell och populär organisation, dedikerad till att stödja och inspirera föräldrar. Genom sin betoning på positiva värderingar och en sund kommunikationssynvinkel har de blivit en röst att räkna med när det gäller att främja välbefinnande och harmoni i familjer runt om i landet.