Välkommen till Familjelaboratoriet Family-Lab!

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab Association som är en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul.

Family-Lab är ett laboratorium där föräldrar och professionella arbetar tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar, med närhet, respekt och gränser.

Family-Lab erbjuder yrkesutbildningar, föräldraföreläsningar, handledning och föräldracoaching.

Family-Lab är en religiöst och politiskt obunden organisation.