Relationskompetens i kommunen
– Dialogbaserat föräldraskap

Utbildningsprogram för personalgrupper inom kommun, socialtjänst, öppenvård, skola, förskola, BVC med mera.

Denna femdagarsutbildning levereras av Family-Labs professionella utbildningsteam och skräddarsys efter kommunens behov. Utbildningen innehåller utvalda delar av våra öppna utbildningar, integrationsprojekt och skolprojekt.

“Dagens föräldrar är i verklig mening pionjärer. De måste ta itu med uppgiften att återuppfinna äktenskapet och utveckla nya och intelligenta sätt att uppfostra sina barn. För generationen innan vår fanns det i vårt samhälle ett slags fast moraliskt konsensus som man kunde luta sig mot, ett stöd som nu har ersatts av myriader av information från experter, vetenskap och forskning. Varje förälder måste så att säga tugga i sig denna information, smälta den och försöka bli den förälder som han eller hon vill vara, baserad på sin egen bakgrund, sina egna önskemål, sitt hopp och sina förväntningar.” Jesper Juul

Många av dagens barn växer därför upp i familjer där de vuxna känner sig osäkra på sitt ledarskap och sina värderingar, vilket ofta leder till stress, otrygghet och en känsla av ensamhet och brist på mening. Detta avspeglar sig inte bara i barnens beteende utan påverkar också självförtroendet hos föräldrarna som önskar att deras ansträngningar skulle ge så mycket mer.”

Family-Lab erbjuder inspiration och vägledning baserad på grundforskning och fyrtio års klinisk erfarenhet av föräldrarådgivning, familjeterapi, relationspsykologi, neurologisk vetenskap och en tydlig distinktion mellan professionell pedagogik och familjeliv. Ur dessa källor har vi utvecklat värderingar och principer som, utifrån responsen i form av konflikter och beteende som varje förälder får från varje barn, fokuserar på samspelet i familjen och stärker föräldrarnas ledarskap.

Värderingarna och principerna har främst beskrivits av den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul i ett flertal böcker och artiklar. Kärnan i dessa värderingar beskrivs i boken “Livet i familjen – de viktigaste värderingarna i samliv och barnuppfostran”. En av Europas ledande neurobiologer, professor Gerald Huther, skrev:

Dear God! Would you please make sure that as many parents as possible read this book! If they succeed in transforming just half of what Jesper Juul suggested into praxis it will not only make themselves and their children happier – I guarantee that the quality of the networks in their brains will double – at the very least!

(in “Was Familien trägt” München 2007)

Tusentals yrkesverksamma och föräldrar över hela världen har märkt att antalet utmattande konflikter och maktkamper i skolan, samhället och hemmet minskar om de tar till sig dessa värderingar och principer. Det blir möjligt för barn, föräldrar och vuxna att agera på ett mer konstruktivt sätt. Många pedagoger, inom socialtjänsten och föräldrar har varit så frustrerade och förvirrade att de har önskat sig en enkel och tydlig metod, men har märkt att vårt perspektiv har värden som sträcker sig långt bortom att bara lösa vardagliga konflikter.

Kommande utbildningar

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela