Relationskompetens i kommunen
– Dialogbaserat föräldraskap

För personalgrupper inom Kommun, socialtjänst, öppenvård, Skola, förskola, BVC mfl.

Denna utbildning på 5 dgr levereras av Family-Labs professionella utbildningsteam.

Utbildningen skräddarsys efter kommunens behov och innehåller valda delar av våra öppna utbildningar, integrationsprojekt samt skolprojekt.

“Dagens föräldrar är i verklig mening pionjärer. De måste ta itu med uppgiften att återuppfinna äktenskapet och utveckla nya och intelligenta sätt att uppfostra sina barn. För generationen innan vår fanns i vårt samhälle ett slags fast moralisk konsensus som man kunde luta sig mot, ett stöd som nu ersatts av myriader av information från experter, vetenskap och forskning. Varje förälder måste så att säga tugga i sig den här informationen, smälta den och försöka bli den förälder hon eller han vill vara, baserad på sin egen bakgrund, sina egna önskemål, sitt hopp och sina förväntningar.

Många av dagens barn växer därför upp i familjer där de vuxna känner sig osäkra på sitt ledarskap och sina värderingar, vilket ofta leder till stress, otrygghet och en känsla av ensamhet och brist på mening. Det här avspeglar sig inte bara i barnens beteende utan påverkar också självförtroendet hos föräldrarna som önskar att deras ansträngningar skulle ge så mycket mer.”

Family-Lab erbjuder inspiration och vägledning som baseras på grundforskning samt fyrtio års klinisk erfarenhet av föräldrarådgivning, familjeterapi, relationspsykologi, neurologisk vetenskap och en tydlig distinktion mellan professionell pedagogik och familjeliv. Ur dessa källor har vi utvecklat värderingar och principer som, utifrån den respons i form av konflikter och beteende som varje förälder får från varje barn, fokuserar på samspelet i familjen och stärker föräldrarnas ledarskap.

Värderingarna och principerna har framförallt beskrivits av den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul i ett flertal böcker och artiklar. Kärnan i dessa värderingar beskrivs i boken ”Livet i familjen – de viktigaste värderingarna i samliv och barnuppfostran” En av Europas ledande neurobiologer Dr Proff Gerald Huther skrev:

Dear God! Would you please make sure that as many parents as possible read this book! If they succeed in transforming just half of what Jesper Juul suggested into praxis it will not only make themselves and their children happier – I guarantee that the quality of the networks in their brains will double – at the very least!

(in “Was Familien trägt” München 2007)

Tusentals yrkesprofessionella och föräldrar över hela världen har märkt att antalet utmattande konflikter och maktkamper i skolan, samhället och familjen minskar om de tar till sig dessa värderingar och principer. Det blir möjligt för barn, föräldrar och vuxna att handla på ett mer konstruktiva sätt. Många pedagoger, socialtjänst och föräldrar har varit så frustrerade och vilsna att de bara önskat sig en enkel och handfast metod men har märkt att vårt perspektiv har värden som går långt utöver att bara lösa vardagskonflikterna.

Mänskliga relationer grundar sig på kärlek och tillgivenhet utvecklas inte på ett hälsosamt sätt med hjälp av manualer.

Family-Lab erbjuder en variation av program för Kommuner.

Vi levererar utbildningskoncept efter Er beställning

Kommande utbildningar

2 februari 2023 Distans / Göteborg
Utbildning Certifierad Föräldra- och Familjecoach
23 mars 2023 Distans / Malmö
Utbildning Certifierad Föräldra- och Familjecoach
21 september 2023 Distans / Stockholm
Utbildning Certifierad Föräldra- och Familjecoach

Se alla händelser

4 februari 2023 Distans / Göteborg
Seminarie- och Familjehandledarutbildning
25 mars 2023 Distans / Malmö
Seminarie- och Familjehandledarutbildning
23 september 2023 Distans / Stockholm
Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Se alla händelser

Kommande föredrag

10 oktober 2023 Göteborg Sverige
International FamilyLab Basic Training

Se alla händelser

Dela