Artiklar

Tonår – och bortom barndomen

En av de mest djupgående förändringarna vi sett inom familjelivet under de senaste trettio åren visar att det pågår oändligt många fler sensibla och meningsfulla samtal mellan föräldrar och deras tonåringar än någonsin tidigare.

Läs mer...

Fallgropar

Här följer en grovskiss på några vanliga föräldrastilar. Erfarenheten har visat att de inte är att rekommendera med anledning av de långtidseffekter de får på föräldrar barn och hela familjen. Jag tar inte med någon av de många ”metoder” som har uppfunnits under de senaste tjugo åren.

Läs mer...

Barns konflikter

Jag möter ofta frågeställningen, ”När skall man gripa in i konflikter mellan barnen? Från föräldrarna, som antingen är osäkra, eller som har dåliga erfarenheter av ett specifikt sätt att göra det på. Svaret på denna fråga beror naturligtvis på en massa faktorer.

Läs mer...