Artikelarkiv


Aggressivitet – en nödvändig del av familjelivet

Det råder inget tvivel om att vi föds med olika temperament. En del av oss är filosofiska och tillbakadragna, vissa är sprudlande och initiativrika och andra är aggressiva – jag kallar dem krigare. De tycks betrakta varje utmaning och varje hinder som något som ska hanteras med all den kraft som krigaren besitter.

Läs mer...

Lämna måltiderna i fred.

Den gemensamma måltiden, som ju oftast är kvällsmålet, är av många skäl en spännande företeelse i en familjs liv. Att laga och servera mat för dem man håller av är något som har många innebörder. De flesta som regelmässigt lagar mat är väl förtrogna med kockens känslighet för kritik, oavsett om den handlar om att […]

Läs mer...

Den likvärdiga relationen

Att betrakta barn och unga som likvärdiga har visat sig vara både välkommet och starkt provocerande. När jag beskriver den ideala relationen mellan föräldrar och barn, och mellan vuxna behandlare och deras unga klienter, som likvärdig brukar det väcka mycken oro, vrede och oenighet hos vissa experter, och hopp och glädje hos andra.

Läs mer...