Family-Lab UtbildningsTeam

– Samtliga i Family-Lab UtbildningsTeam har gått utbildning hos Family-Lab och arbetar med relationistiskt förhållningssätt.

Jesper Juul – sjukskriven sedan 2015. Deltar ibland via skype.
Grundare av Family-Lab International
Författare och familjeterapeut

Åsa Schill
Ansvarig samordnare för verksamheten Family-Lab Sverige
EMCC Coach, Steg-1 terapeut, Processledare

Anita Blom af Ekenstam
Utbildare och handledare för Family-Lab Sverige
Familjeterapeut och Marte Meo Terapeut

Michael Rangne
Psykoterapeut

Evalena Ljung Kjellberg
Föreläsare och föräldrakursledare för Family-Lab
EMCC Coach, skådespelerska

Ulrika Kragell
Utbildare för Family-Lab Sverige
EMCC Coach, Socialpedagog, Processledare

Gregor Schill
Coachutbildare och handledare Family-Lab Sverige

Olle Anfeldt
Coachutbildare Family-Lab Sverige

Tove Lindqvist
Utbildare och handledare för Family-Lab Sverige
EMCC coach, samt familjebehandlare med steg 1 (familjeterapi)

Anita Ranke
Samordnare nätverksträffarna Family-Lab Stockholm
EMCC Coach, psykosyntesterapeut

Nanaz Fassih
Barnsjuksköterska, föreläsare om barns utveckling

Catarina Furmark
Materialskapare av Jesper juuls teorier kopplat till forskning
Psykolog, forskare

Sara Johansson
Beteendevetare, författare

Halldora Altvall
Materialskapare Family-Labs BVC material
Barnläkare,