Artikelarkiv


Självkänsla och självförtroende

av Jesper Juul Då och då ser vi i medierna förslag och exempel på att barn och unga får större självförtroende när de tränar och utvecklas inom en viss sport, när de är överviktiga och går ner i vikt, eller när nya undervisningsmetoder gör de lässvaga starka. I många fall är detta utan tvekan sant, […]

Läs mer...

När barn blir sjuka av stress – Del 3 av 3

När barn blir sjuka av stress – Del 3 av 3 Stress är på väg att bli en folksjukdom som också drabbar de små. Så har samhället blivit, och för det är vi alla medansvariga. Det finns ingen mening med att peka ut någon som särskilt skyldig, men vi bör börja fundera över hur vi […]

Läs mer...

När barn blir sjuka av stress – Del 2 av 3

Barn och stres I uppföljningen av det senaste blogginlägget och de mer allmänna betraktelserna om barn och stress handlar detta inlägg om stress i en mer konkret mening och om vad föräldrar kan göra för att förebygga eller bota den stressade familjen de kanske tillhör. Låt mig börja med att upprepa att detta inte handlar […]

Läs mer...

När barn blir sjuka av stress del 1 av 3

Barn och stress Del 1 av 3 Texten behandlar problematiken kring barns ökande stress i Norden. Forskning visar att många barn visar stresssymptom, vilka kan variera från fysiska besvär till beteendeförändringar. Även om debatten ofta fokuserar på föräldrars ansvar, poängterar texten att stress är ett “systemiskt fenomen”, där samhället i stort, arbetsplatser och gemenskaper spelar […]

Läs mer...