Artiklar

Föräldracoaching i Vi Föräldrar med Jesper Juul

Jesper Juuls coachningar publicerades i Vi Föräldrar. De blev mycket populära och – ibland – omdiskuterade. Än i dag är de eftertraktad läsning och ger en bra bild av vad Jesper Juul stod för. Coachningar om trots, bråk och krävande barn • Vår 3-åring får ständiga utbrott – om autonoma barn • Vår bebis styr […]

Läs mer...

Relatednes beyond bonding

Text Jesper Juul 2015 INTRODUCTION The following has been written because I have lost my normal voice and can no longer travel and teach as I used to. For many years I have been apprehensive about writing about it mainly due to my concerns that divorcing parents might use this phenomenon against each other and […]

Läs mer...

Beteendena som stärker förhållandet “The Love Lab”

Gottman är professor i psykologi vid University of Washington och är mest känd för att han periodvis under cirka 20 år studerade mänskliga beteenden i ett Big Brotherliknande hus kallat The Love Lab. Det speciella med Gottmans forskning var att den fokuserade på vad folk gjorde, snarare än vad de sa eller tänkte. Forskningsdeltagarna ställde […]

Läs mer...

People At All Levels Are Irrational Beings

Interview with Jesper Juul Having the trust of their parents is a crucial aspect of the development of children’s personalities, whereas the trust of executives and other leaders is an important factor in the productivity, creativity, and morale of employees. We are not talking about blind faith but about a corporate culture based more on […]

Läs mer...

Hedvig Montgomery – How My Children Led Me to Familylab

Hedvig Montgomery is a clinical psychologist from Norway. She has over 20 years of experience and specializes in family therapy with a grounding in systemic theory. Hedvig is the author of the book Parental Magic (2018) and has also written articles and columns on the topic. Her motto, both professionally and privately, is to keep […]

Läs mer...

Frigörelse i tonåren

Källa Vårdguiden Kris och utveckling av Johan Cullberg Att tampas med tonåringar av Björn Wrangsjö Tonårstiden innebär kast mellan barn- och vuxenlandet Din tonåring börjar nu förbereda sig på att bli oberoende och självständig varken du vill det eller inte. Man kan symbolisera frigörelsen att han eller hon slår på det osynliga bandet som sitter […]

Läs mer...

Föräldraskap – Vem har makten?

Av Jesper Juul I en familj är det de vuxna som har makten – socialt, ekonomiskt, fysiskt och känslomässigt. Kulturellt förhåller sig föräldrar mycket olika till detta faktum. De flesta i Nordeuropa föredrar att underbetona makten framför att överbetona den, medan föräldrar på andra håll – särskilt pappor – till och med kan njuta av […]

Läs mer...

Föräldraskap – Erkännande och inbegripande

Av Jesper Juul Att föräldrarna har intresse för vem barnet eller barnen är utgör en förutsättning för att de ska kunna erkänna deras åsikter, känslor, drömmar och mål och det är först då föräldrarna kan inbegripa eller inkludera dem i sina överväganden och beslut. – Aha, nu tror jag att jag vet vad du tänker […]

Läs mer...

Föräldraskap – Dialog och förhandling

Av Jesper Juul En dialog är något annat än en diskussion. Vi deltar i en dialog för att lära oss mer om oss själva, den andra, ämnet eller alla tre sakerna – inte för att överbevisa den andra om det vi ansåg och visste på förhand. Barn föds troligen med förmågan att delta i en […]

Läs mer...

Föräldraledarskap och intresse

Av Jesper Juul Samarbetet med både vuxna och barn kräver att man intresserar sig för vilka de är. Vad står de för, hur tänker och känner de, vad driver dem, vilka är deras behov och var går deras gränser? Detta låter kanske självklart för dagens föräldrar – vem är inte intresserad av sitt barn? – […]

Läs mer...