Dina värderingar

Att ha värderingar och vara medveten om dem är viktigt för kvaliteten på ditt ledarskap och det förebygger hundratals onödiga konflikter i den vardagliga samvaron med barn.
Våra värderingar har många källor. Här är några:

• Filosofi
• Religion
• Politik
• Psykologi
• Ursprungsfamilj
• Mor/farföräldrar
• Favoritlärare/mentor
• Andliga insikter och erfarenheter

I en av mina böcker (Livet i familjen. Översättarens anm.) har jag försökt beskriva fyra grundläggande värderingar för familjelivet. De är en summering av mina insikter och erfarenheter efter många års arbete med familjer. Jag hade dem inte i åtanke när jag började mitt kliniska arbete men de kom att utkristallisera sig ur de sätt på vilka alla familjer kämpar för att lösa sina konflikter och olikheter.

De är inte förebyggande i det avseendet att de förhindrar konflikter eller problem i familjer utan mer någon slags principer och riktlinjer som hjälper dig genom svårigheter och gör det möjligt att komma ur dem som en klokare person med närmare familjerelationer. Här är de:

• Integritet
• Personligt ansvar
• Autenticitet
• Likvärdighet

Om du bestämmer dig för att fördjupa dig i dessa värden bör du känna till att det inte är viktigt att du delar dem. Det viktiga är att du börjar tänka på dina egna och din partners värderingar. Att bli medveten om sina värderingar sparar tid och energi, gör dig till en mer pålitlig person, bidrar till din personliga auktoritet och gör det dessutom lättare och mindre förvirrande för dina barn att relatera till dig. Det påminner faktiskt ganska mycket om att vara fotbolls/basketbollcoach. Varje tränare har sin egen filosofi rörande spelet och spelarna vet vad de kan förvänta sig och vad de ska sträva efter. Om tränaren byter filosofi en gång i månaden blir spelarna desorienterade och lagets insatser blir svaga.

I många familjer upplever barnen just den sortens kaos och förvirring eftersom, deras föräldrar byter värderingar på ett oförutsägbart och obegripligt sätt. De kliver upp på morgonen, fast beslutna att vara goda moderna mammor och pappor men när tvååringen plötsligt vägrar lämna huset i sällskap med den övriga familjen känner de sig hjälplösa och återfaller i de gamla goda lag-och-ordning värderingarna och daskar till honom i baken eller något liknande. Tänk dig in i att din partner förändrade sina värderingar, lite slumpmässigt då och då, så får du kanske en liten känsla av hur tufft det kan vara för de här barnen.

Så försök att hitta värderingarna inuti dig själv och i de val du gör. Försök att identifiera var du fått värderingarna ifrån och bestäm om du vill ha dem kvar. Bara när du vet vilka de är och varför du bär på dem blir det möjligt för dig att byta ut dem mot andra som kanske passar dina strävanden och mål bättre. Innan jag går vidare till ett nytt avsnitt – ett varningens ord: Hur viktiga dina värderingar än är för dig – gör dem inte viktigare än de människor som du älskar. När det händer är de inte längre värderingar utan har förvandlats till ideologi och fundamentalism.
Dina värderingar

Jesper Juul

Ort: Danmark

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela