Föräldracoaching – vanliga frågor med korta svar.

Föräldracoach Åsa Schill fokuserar på att hjälpa föräldrar att bygga starka, autentiska och hälsosamma relationer till sina barn. Här är några svar på vanliga föräldrafrågor:

– Hur kan jag hjälpa mitt barn att utveckla en positiv självbild och självkänsla?

Föräldracoach Åsa Schill svarar: Ge barnet utrymme att vara sig själv och acceptera dem för den de är. Fokusera på att stärka barnets självkänsla genom att uppmuntra dem att lära känna sig själva, träna på att sätta ord på känslor och utveckla sina styrkor och intressen. Läs mer.  självkänsla för vuxna Självkänsla 

– Hur kan jag hjälpa mitt barn att hantera sina känslor och utveckla emotionell intelligens?

Föräldracoach Åsa Schill poängterat att föräldrar kan hjälpa sina barn att utveckla sin emotionella intelligens genom att lyssna aktivt, visa empati och ge dem utrymme att uttrycka sina känslor. Åsa betonar att föräldrar kan hjälpa sina barn att utveckla känslomässig stabilitet genom att skapa trygga och förutsägbara hemmiljöer.Läs mer om beteenden som stärker förhållandet     känslor i tonåren

– Hur kan jag hjälpa mitt barn att bli mer självständigt och ta ansvar för sina egna handlingar?

Föräldracoach Åsa Schill förklarar att det är viktigt för föräldrar att ge barnen utrymme att ta ansvar och ta egna beslut, samtidigt som de stödjer och vägleder dem genom processen. Åsa betonar vikten av att ge barnet möjlighet att lära sig av sina misstag och uppmuntra dem att ta egna initiativ.  Läs mer om gemenskap och självständighet.   ansvar. Integritet

– Hur kan jag hjälpa mitt barn att utveckla hälsosamma vanor när det gäller kost, motion och sömn?

Föräldracoach Åsa Schill rekommenderar föräldrar att skapa en hälsosam miljö där barnet kan utforska och lära sig om hälsosamma vanor. Hon betonar vikten av att involvera barnet i beslut kring mat, motion och sömn, och att göra det till en positiv upplevelse snarare. Läs mer.   de vuxnas ledarskap föräldraledarskap

– Hur kan jag hantera och lösa konflikter mellan syskon eller med andra barn på ett positivt sätt?

Föräldracoach Åsa Schill menar att det är normalt att det uppstår konflikter mellan syskon och att det är viktigt för föräldrar att hjälpa barnen att lära sig att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Hon betonar vikten av att lyssna på alla parter, att undvika att ta sidor och att uppmuntra till ömsesidig respekt. Lär mer om konflikter

– Hur kan jag som förälder skapa en balans mellan föräldraledarskap och samtidigt vara empatisk och lyhörd?

Föräldracoach Åsa Schill betonar vikten av att vara närvarande och engagerad i sitt barns liv, att visa intresse och empati för deras känslor och behov, samtidigt som man sätter gränser och styrning på ett respektfullt sätt. Hon poängterat att föräldrar bör fokusera på att bygga en ömsesidig respekt och tillit i relationen med sina barn. de vuxnas ledarskap föräldraledarskap

– Hur kan jag hjälpa mitt barn att hantera stress och press från skolan eller andra aktiviteter?

Föräldracoach Åsa Schill förklarat att det är viktigt för föräldrar att ge barnet möjlighet att utveckla verktyg för att hantera stress och press på ett hälsosamt sätt. Hon betonat vikten av att lyssna på barnets behov och önskemål, att uppmuntra dem att uttrycka sina känslor och att ge dem utrymme att koppla av och ha kul. Föräldraskap med personlig auktoritet

– Hur kan jag som förälder skapa en stark och hälsosam relation med mitt barn?

Föräldracoach Åsa Schill betonat vikten av att skapa en trygg och kärleksfull miljö för barnet, att visa intresse och engagemang i deras liv, och att bygga upp ömsesidig tillit och respekt. Hon rekommenderar föräldrar att ge sitt barn utrymme att vara sig själv, att lyssna på deras åsikter och att uppmuntra dem att ta egna beslut. Gemenskap i familjen

– Hur kan jag hjälpa mitt barn att utveckla sociala färdigheter och bygga relationer med andra barn?

Föräldracoach Åsa Schill förklarar att sociala färdigheter och relationer utvecklas genom erfarenhet och övning. Hon betonar vikten av att uppmuntra sitt barn att interagera med andra barn och att stödja deras sociala utveckling genom att lära dem att kommunicera effektivt, att visa empati och att respektera andra människors gränser. Likvärdighet i familjen

– Hur kan jag som förälder hantera utmaningar som kan uppstå i olika åldersstadier och utvecklingsfaser hos mitt barn?

Föräldracoach Åsa Schill förklarar att det är normalt att barn utvecklas i olika takt och att föräldrar behöver anpassa sin föräldraskapsstil efter barnets ålder och behov. Hon betonar vikten av att vara öppen för förändring och att ha realistiska förväntningar på barnets utveckling. Hon uppmuntrar föräldrar att ha tålamod och att söka stöd och råd när det behövs. Trotsåldern – finns den.      Myten om trotsåldern Föräldracoaching – vanliga frågor med korta svar.

Åsa Schill

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Göteborg

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Utbildning till Certifierad Föräldracoach
28 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela