Vad är lågaffektivt bemötande?

Föräldracoach Åsa Schill tolkar och svarar:

Lågaffektivt bemötande är en pedagogisk och psykologisk metod som syftar till att minska konflikter och öka samarbetet genom att hantera situationer med låg affekt, det vill säga låg känslomässig intensitet. Inom föräldraskap innebär detta att man försöker hantera utmanande beteenden hos barn på ett sätt som inte eskalerar situationen eller skapar ökad konflikt.

Enligt lågaffektivt bemötande innebär föräldraskap att man ser barnet som en individ med egna behov och önskningar, och att man försöker sätta sig in i barnets perspektiv. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande relation, där kommunikation och samarbete är grundläggande.

Föräldraskap enligt lågaffektivt bemötande innebär också att man undviker att använda straff och hot som ett sätt att få barnet att följa regler och normer. Istället fokuserar man på att bygga upp ett positivt förhållande med barnet och att ge det verktyg för att hantera svåra situationer och känslor på ett konstruktivt sätt.

Sammanfattningsvis kan man säga att föräldraskap enligt lågaffektivt bemötande handlar om att skapa en stöttande och trygg relation med barnet, att hantera situationer med låg affekt och att undvika straff och hot. Detta kan bidra till att minska konflikter och öka samarbetet mellan förälder och barn.