Beteendena som stärker förhållandet “The Love Lab”

Gottman är professor i psykologi vid University of Washington och är mest känd för att han periodvis under cirka 20 år studerade mänskliga beteenden i ett Big Brotherliknande hus kallat The Love Lab. Det speciella med Gottmans forskning var att den fokuserade på vad folk gjorde, snarare än vad de sa eller tänkte. Forskningsdeltagarna ställde upp på att bli detaljstuderade till den grad att de hade elektroder fästa vid kroppen för att kunna följa fysiska reaktioner. Forskningen resulterade i sju ”regler” eller handlingar som enligt Gottman fungerar som vitaminkickar för parförhållandet.

Känn varandra på djupet

Många kan känna att de lever i ett starkt och kärleksfullt förhållande …tills dess att de skaffar barn tillsammans. Under småbarnsåren händer det att par upplever en relationsmässig svacka. Par, däremot, som kunde leva upp till den här regeln var mindre sårbara för slitiga perioder. Den här regeln handlar om att dels se till så du verkligen känner din partner på djupet och utifrån det får förståelse för partnerns både välkomna och mindre önskvärda egenskaper och reaktioner. Du vet exempelvis vad din partner retar sig på och kan på så sätt arbeta runt det. Du vet också vad hen värdesätter och kan lägga in en högre växel här. Den här regeln handlar även om att fortsätta hålla sig a jour om partnerns liv. Hens vänner, drömmar och vad som sker i din partners liv.

Ladda de ömma känslorna

Påminn dig om partnerns positiva sidor.  Att ibland tänka tillbaka till den första tiden tillsammans och vad som gjorde att du blev kär. Att fundera på vad man uppskattar och tycker är attraktivt och faktiskt uttrycker det för sin partner. Att bidra till att tillsammans hålla liv i de vackra berättelserna i en relation fungerar stärkande enligt Gottmans forskning.

Sök er till varandra

En risk under en längre relation är att man börjar leva parallella liv. Det är nästan alltid negativt för förhållandet. Den här regeln handlar därför om att ständigt bjuda in sin partner till att ta del av vad som pågår i ens liv, för att tycka till om stort och smått. Att fråga varandra saker och ta upp händelser till diskussion. Att tipsa varandra och vara tillgängliga. Många små vardagliga, kontaktsökande, kärlekshandlingar vinner över det oväntade storslagna.

Fatta stora beslut i samråd

Ibland behöver stora familjepåverkande beslut fattas: Ska vi köpa bil? Ska vi flytta? Var ska barnen gå i skola? I frågor av större magnitud är det viktigt att ingen i förhållandet känner sig överkörd och utanför. Det spelar ingen roll hur många timmar den ene lagt på att skapa ett väl underbyggt beslut. Om den på egen hand väljer att fatta själva beslutet riskerar partnern att känna sig oviktig och därmed frågande kring hur stark relationen är.

Bråka rätt

Att man som par har bråk är inga problem enligt Gottman. Däremot ska man lära sig att bråka ”rätt”. I ett första läge innebär det att lugna ner, snarare än att elda på, en hetsig situation. Att inleda konflikten försonligt istället för en omedelbar attack. Att kunna ta en vapenvila och pausa bråket en stund. Och därefter själv återge hur den andre ser på situationen eftersom det kan ge idéer på hur konflikten kan lösas. Försök vara diplomat en stund, d.v.s. kompromissa och nöj dig med delsegrar. Var kreativ i att hitta en väg ur det spända läget, trots eftergifter.

Stötta varandra när drömmar kolliderar

Ibland händer det att den enes drömframtid kolliderar med den andres. Du vill ta familjen till Bali ett år medan din partner älskar sitt jobb och vill tacka ja till en befordran. Här kan förhållandet verkligen sättas på prov. Men att stötta varandra trots att drömtillvaron kortsiktigt inte går ihop är helt centralt. Tillsammans går det oftast att hjälpa varandra att hitta lösningar där båda kan uppleva självförverkligande, men kanske inte samtidigt och kanske inte exakt i enlighet med drömbilden.

Skapa en gemensam grundsyn

I ett förhållande behöver man inte tycka lika om allt. Däremot behövs en samsyn vad gäller grundläggande gemensamma normer. Här pratar vi om stora frågor som exempelvis graden av självständighet, syn på ekonomi, otrohet, barnuppfostran, och närhetsbehov. Den här regeln hänger ihop med den första – känner man varandra på djupet är det lättare att hitta en gemensam syn kring de flesta stora och viktiga frågor.

Källa läs mer https://www.gottman.com/love-lab/


Etiketter

Gottman


Beteendena som stärker förhållandet “The Love Lab”

Åsa Schill

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Göteborg

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Utbildning till Certifierad Föräldracoach
28 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Göteborg/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/LiveStream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela