Artiklar

Trotsåldern – finns den?

När barn är i tvåårsåldern börjar de uttrycka en ny längtan, en längtan efter större självständighet och oberoende i relationen till föräldrarna. I Nordeuropa brukar vi kalla denna fas (som ju egentligen varar ytterligare arton år!) för trotsåldern.

Läs mer...

”Det du önskar ska du få”

Under de senaste åren har uttrycket de ”små tyrannerna” blivit alltmer spritt. Erfarna experter har i medierna understrukit att detta fenomen inte är barnens fel, men av oklar anledning använder vi fortfarande sådana ord om barn som ger dem både skulden och ansvaret för ett beteende som bara de vuxna kan lastas för.

Läs mer...

Aggressivitet – en nödvändig del av familjelivet

Det råder inget tvivel om att vi föds med olika temperament. En del av oss är filosofiska och tillbakadragna, vissa är sprudlande och initiativrika och andra är aggressiva – jag kallar dem krigare. De tycks betrakta varje utmaning och varje hinder som något som ska hanteras med all den kraft som krigaren besitter.

Läs mer...

Lämna måltiderna i fred.

Den gemensamma måltiden, som ju oftast är kvällsmålet, är av många skäl en spännande företeelse i en familjs liv. Att laga och servera mat för dem man håller av är något som har många innebörder. De flesta som regelmässigt lagar mat är väl förtrogna med kockens känslighet för kritik, oavsett om den handlar om att […]

Läs mer...

Den likvärdiga relationen

Att betrakta barn och unga som likvärdiga har visat sig vara både välkommet och starkt provocerande. När jag beskriver den ideala relationen mellan föräldrar och barn, och mellan vuxna behandlare och deras unga klienter, som likvärdig brukar det väcka mycken oro, vrede och oenighet hos vissa experter, och hopp och glädje hos andra.

Läs mer...

Ledarskapet i familjen

Som familjeterapeut möter jag ofta människor som är mycket upptagna av makten och maktkampen familjen och inte så sällan ser dessa som den egentliga roten till alla konflikter och problem.

Läs mer...

Vad är ”vårt ansvar” ?

Både på arbetsplatsen och i hemmet råder det ofta förvirring omkring fördelningen av ansvar och uppgifter. Chefer talar om att delegera ansvar, men delegerar i verkligheten bara uppgifter. Parterna fördelar noga sysslorna i hemmet mellan sig och upplever ändå att ansvarsfördelningen är skev.

Läs mer...

Barns behov av uppmärksamhet

Vi känner alla igen ett eller flera av följande påståenden: Barn behöver mycket uppmärksamhet. Hon vill säkert bara ha uppmärksamhet. Han gör det bara för att få uppmärksamhet. osv.

Läs mer...

Det är inte alltid lätt att begripa sig på barn

Förr i världen tillhörde en typisk anorexifamilj den högre medelklassen, där det gällde att upprätthålla fasaden till varje pris. Allt var snyggt och prydligt på ytan, medan de olösta konflikterna hopade sig under mattan. Idag verkar det som om ett helt annat slags familjer får detta symtom.

Läs mer...

Ska barn ha plikter?

Föräldrar är olika. En del nöjer sig med att ta emot de ostrukturerade och spontana gåvor som barn ger sin mamma och pappa. Andra försöker få lite merstruktur på det hela genom att tilldela barnen plikter.

Läs mer...