föräldrars ledarskap


Den likvärdiga relationen

Att betrakta barn och unga som likvärdiga har visat sig vara både välkommet och starkt provocerande. När jag beskriver den ideala relationen mellan föräldrar och barn, och mellan vuxna behandlare och deras unga klienter, som likvärdig brukar det väcka mycken oro, vrede och oenighet hos vissa experter, och hopp och glädje hos andra.

Läs mer...

Ledarskapet i familjen

Som familjeterapeut möter jag ofta människor som är mycket upptagna av makten och maktkampen familjen och inte så sällan ser dessa som den egentliga roten till alla konflikter och problem.

Läs mer...

Barn behöver vuxnas ledarskap

Hur vet vi detta? Erfarenheten visar att barn som växer upp i familjer där ledarskapet aningen saknas eller är icke-fungerande hämmas i sin utveckling. Det verkar som om orsakerna är två.

Läs mer...