Ross Greene


Ross Greene och Jesper Juul

Vad är likheten och skillnaden i budskapen mellan Ross Greene och Jesper Juul? Ross Greene och Jesper Juul har båda fokuserat på att utveckla en mer samarbetande och förstående relation mellan föräldrar och barn, men det finns också vissa skillnader i deras budskap. En likhet mellan de båda är deras betoning på att det är […]

Läs mer...