Ross Greene och Jesper Juul

Vad är likheten och skillnaden i budskapen mellan Ross Greene och Jesper Juul?

Ross Greene och Jesper Juul har båda fokuserat på att utveckla en mer samarbetande och förstående relation mellan föräldrar och barn, men det finns också vissa skillnader i deras budskap.

En likhet mellan de båda är deras betoning på att det är viktigt att respektera barnens känslor och behov och att arbeta för att skapa en positiv och ömsesidig relation. Både Greene och Juul betonar också vikten av att inte använda straff och hot för att kontrollera barnens beteende utan istället arbeta tillsammans med dem för att hitta lösningar på problem.

En skillnad är dock att Greene är mer inriktad på att arbeta med barn som har utmanande beteenden och som kanske har en diagnos inom neuropsykiatriska områden som ADHD eller Autism, medan Juul är mer allmänt inriktad på att stärka föräldraskap och skapa en positiv familjerelation oavsett om det finns specifika utmaningar eller inte.

En annan skillnad är också att Greene har en mer strukturerad metod som han kallar Collaborative & Proactive Solutions (CPS) som innebär att man systematiskt identifierar och arbetar med problematiska beteenden genom en process av samarbete och förhandling, medan Juul mer betonar att utveckla en grundläggande förståelse för barns behov och känslor för att skapa en mer harmonisk familjedynamik.

 


Etiketter

Ross Greene


Ross Greene och Jesper Juul

Åsa Schill

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Göteborg

Visa profil

Kommande evenemang/kurser

6 mars 2024 Zoom
Webbinarie – Tre tips för ett mer kvalificerat föräldrastöd
7 mars 2024 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
9 mars 2024 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Dela