äktenskap


De vuxnas samspel är familjens hjärta och näring

Ett kärleksförhållande mellan två vuxna liknar på många sätt vänskap eller en långvarig arbetsrelation: vårt välbefinnande är avhängigt det som vi ibland kallar ”kemin” mellan parterna. Den stora och avgörande skillnaden är att det som sker mellan parterna i ett kärleksförhållande väldigt fort går mycket djupare än i andra relationer.

Läs mer...