Trotsåldern


Trotsåldern – finns den?

När barn är i tvåårsåldern börjar de uttrycka en ny längtan, en längtan efter större självständighet och oberoende i relationen till föräldrarna. I Nordeuropa brukar vi kalla denna fas (som ju egentligen varar ytterligare arton år!) för trotsåldern.

Läs mer...

När du tycker att du har problem med ditt barn (1-9år)

I varje sund familj finns konflikter. De konflikter som inte blir ordentligt lösta utvecklar sig
till problem dvs. konflikterna uppstår med kortare och kortare mellanrum och tonen blir
negativ. Ingen familj undgår problem. Föräldrar gör som regel sitt bästa.

Läs mer...