Vad är nära föräldraskap?

Föräldracoach Åsa Schill tolkar och svarar:

Nära föräldraskap, eller attachment parenting på engelska, är en filosofi om föräldraskap som betonar betydelsen av en stark anknytning mellan förälder och barn för att främja barnets utveckling och välbefinnande. Nära föräldraskap är baserat på teorin om anknytning, som hävdar att trygg anknytning till en omsorgsperson är avgörande för barnets hälsa och välbefinnande.

Föräldraskap enligt nära föräldraskap innebär att man sätter barnets behov och önskemål i första hand och är lyhörd för dess signaler. Man strävar efter att skapa en stark och trygg anknytning genom regelbunden närhet, kontakt och kroppskontakt. Nära föräldraskap betonar även vikten av att amma och ha nära fysisk kontakt med sitt barn, även när barnet är lite äldre.

En annan viktig del av nära föräldraskap är respekt för barnets känslor och integritet. Det innebär att man lyssnar på barnet och tar dess åsikter och känslor på allvar, även om man inte alltid är överens. Nära föräldraskap betonar också vikten av att undvika fysisk bestraffning och istället använda positiva metoder för att uppmuntra önskvärda beteenden.

Sammanfattningsvis kan man säga att nära föräldraskap handlar om att sätta barnets behov i första hand, skapa en stark och trygg anknytning genom regelbunden närhet och fysisk kontakt, samt respektera barnets känslor och integritet. Det är en filosofi som syftar till att främja barnets hälsa och välbefinnande genom att skapa en kärleksfull och stödjande miljö för barnets utveckling.