Är beröm negativt för barns självkänsla?

Åsa Schill svarar:

Ett överdrivet eller felaktigt användande av beröm är negativt för barns självkänsla.

Om ett barn hela tiden beröms för resultat och prestationer kan det skapa en uppfattning om att de endast är kopplad till prestationer och yttre belöningar. Det kan leda till att barnet känner sig otillräckligt eller misslyckat när de inte presterar lika bra eller inte får lika mycket beröm.

Dessutom kan överdrivet beröm för vissa prestationer leda till att barnet blir mer prestationstörstande och rädd för att misslyckas. Det kan också minska deras motivation att utforska nya saker och utveckla sin självständighet och kreativitet.

Läs mer på temat självkänsla för vuxna  självkänsla