Program För Familjevänliga Företag 

Läs som PDF

FamilyLab erbjuder program till arbetsplatser som ser vikten i att stötta medarbetares behov som föräldrar och par. Alla medarbetare har en sak gemensamt, förutom att de är på arbetsplatsen så har de alla ett liv utanför arbetsplatsen. Privatlivet påverkar i stor utsträckning arbetskapaciteten och stämningen på arbetsplatsen.

  • Familjevänliga arbetsplatser är populära arbetsgivare och har lättare att behålla sin personal.
  • Energigivande familjerelationer skapar resursstarka medarbetare.
  • Familjevänliga arbetsplatser har en långsiktig inverkan på medarbetarnas kreativitet, initiativförmåga och uthållighet.
  • Ett dynamiskt, levande familjeliv ger friskare, gladare människor som också är mer kreativa och produktiva på jobbet.

FamilyLab erbjuder:

Föreläsningar, Föräldrakurser, Individuell coaching,
Parcoaching, Stresshantering, KBT-terapi

Utmaningen:

När våra nära relationer, som parrelationer och förälder-barn relationer, inte fungerar som de borde kan det ha en betydande inverkan på vårt övergripande välbefinnande. Konflikter, kommunikationsproblem och känslomässig stress kan smyga sig in i vårt dagliga liv och påverka vår förmåga att fokusera, hantera stress och upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv.

Är ditt företag angeläget om att skapa en stöttande och familjevänlig arbetsmiljö? Vi har det perfekta erbjudandet för er! Genom att investera i vårt upplägg för familjevänliga företag, med familje- och parcoaching kan ni främja välbefinnandet hos era anställda och bygga en starkare företagskultur.

Icke fungerande parrelationer kan skapa en konstant känsla av spänning och otrygghet. Det kan vara svårt att lämna personliga bekymmer vid dörren när man kommer till jobbet. Tankarna och känslorna som är förknippade med dessa problem kan påverka vårt fokus och vår förmåga att göra vårt bästa på arbetsplatsen.

Förälder-barn relationer som lider av konflikter och kommunikationsbrister kan också ta sin tribut. Stressen och bekymren över familjens välbefinnande kan vara överväldigande och distraherande. Det kan vara svårt att vara närvarande och engagerad på jobbet när tankarna ständigt kretsar kring familjens utmaningar.

Denna belastning och stress kan öka risken för sjukskrivningar och minska arbetskapaciteten. Obehandlade problem i nära relationer kan eskalera och påverka den fysiska och mentala hälsan negativt. Det är viktigt att uppmärksamma dessa risker och erbjuda stöd för att hjälpa anställda att hantera och lösa dessa utmaningar.

Mål:

Genom att investera i vårt familje- och parcoachingpaket kan ni bidra till att minska dessa risker och främja en sund arbetsmiljö. Vi hjälper era anställda att stärka sina relationer, förbättra kommunikationen och minska stressen som kan påverka deras välbefinnande och arbetsprestation negativt. Tillsammans kan vi skapa en mer balanserad och produktiv arbetsplats.familjevänliga företag

  • Skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv: Vi förstår att det kan vara utmanande att hantera både arbetsrelaterad stress och familjeansvar. Genom att erbjuda familje- och parcoachingpaket till era anställda ger ni dem verktygen att skapa en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv.
  1. Främja produktivitet och minskad frånvaro: Genom att investera i välbefinnandet hos era anställda kan ni förbättra produktiviteten och minska frånvaron. Våra terapeuter och relationscoacher hjälper till att hantera stress, lösa konflikter och främja en positiv arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till ökad trivsel och engagemang.
  1. Bygg starka relationer: Familje- och parrelationer kan påverka arbetsprestationen. Genom att erbjuda coachingpaketet ger ni era anställda möjligheten att stärka sina relationer och utveckla bättre kommunikationsfärdigheter. Detta kan i sin tur skapa en harmonisk arbetsmiljö och förbättra samarbetet inom teamet.
  1. Skräddarsydda lösningar för ert företag: Vi erbjuder skräddarsydda familje- och parcoachingpaket som passar just era behov. Våra erfarna coacher och terapeuter kommer att skapa ett program som adresserar specifika utmaningar och främjar hälsosamma familje- och parrelationer inom er organisation.

Slutsats:

Genom att investera och erbjuda era medarbetare familje- och parcoachingpaket visar ert företag sitt engagemang för att skapa en familjevänlig arbetsplats och stödja era anställdas välbefinnande. Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er att bygga starkare familjevänliga företag!

pastedGraphic_1.png

Om FamilyLab

Family-Lab är en internationell organisation med en gedigen bakgrund, grundad av den välrenommerade danska familjeterapeuten Jesper Juul. I Sverige har organisationen varit närvarande sedan 2006 och drivs nu med engagemang av den kvalificerade verksamhetssamordnaren Åsa Schill. Familylab är en oberoende organisation som strävar efter att skapa en varm och välkomnande atmosfär för föräldrar, där de kan finna nya och hälsosamma sätt att bygga starka familjeband.

En betydande del av FamilyLab:s verksamhet är att erbjuda utbildning för yrkesverksamma som syftar till att utveckla deras förmåga att skapa meningsfulla och långvariga relationer med barn och ungdomar. Över 2000 familjehandledare och föräldracoacher har redan genomgått FamilyLab:s utbildningar, vilket tydligt bekräftar organisationens betydelse och fortsatta stöd till föräldrar och yrkesverksamma som strävar efter att skapa friska familjer och harmoniska relationer.

FamilyLab:s filosofi betonar vikten av ledarskap, autenticitet, empati och öppen kommunikation. Dessutom lägger de stor vikt vid att respektera barns integritet och behov av självständighet. Dessa principer har gjort FamilyLab till en framstående aktör inom föräldraskap och familjedynamik.

Sammanfattningsvis har FamilyLab etablerat sig som en professionell och populär organisation, dedikerad till att stödja och inspirera föräldrar. Genom sin betoning på positiva värderingar och en sund kommunikationssynvinkel har de blivit en röst att räkna med när det gäller att främja välbefinnande och harmoni i familjer runt om i landet.

Kommande utbildningar

7 mars 2024 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela