Deltagare får med sig dessa tre kompetenser:

1.

Ett sorteringsverktyg där man analyserar inre mående och yttre symptom. Mår man bra i de inre fungerar de yttre automatiskt, och tvärtom. Detta verktyg är väldigt användbart för alla som arbetar med människor, och i synnerhet med människor som inte mår/fungerar så bra. Vi analyserar Integritet/samarbete, självkänsla/självförtroende, personligt ansvar/socialt ansvar. 1,5 dagar av utbildningen ägnas år detta.

2.

Kunskap om grundläggande värden för fungerande gemenskap. Också kunskap att känna igen när något saknas, mest utmanande idag är att i alla gemenskaper få med lika värde. Vi analyserar och arbetar igenom när det är utmanande för oss. Viktigt i en mångkulturell värld där man kan bli överraskad av andra människors sätt att tänka, vara och prioritera. Värdena är: Integritet, autenticitet, lika värde och ansvar. En dag av utbildningen ägnas åt detta.

3.

Coachande förhållningssätt, hjälpa andra att hjälpa sig själva. (Ofta gör vi motsatsen, om vi t ex är för ivriga i att svara och ge lösningar. Detta upplever t ex BVC personal). Vi tränar lösningsfokus och att se de vi arbetar med som kompetenta och resursstarka. Vi tränar oss i och blir duktiga på att leda samtal som ökar medvetenhet och ansvar hos elever, föräldrar, familjer och unga. 2,5 dagar av utbildningen ägnas åt detta.

Förskollärare, – möter alla föräldrar, och upplever ofta och direkt hur osäkra många av dagens föräldrar är. Lärarna har här en chans att snabbhandleda föräldrarna. Kvalitén på denna snabbhandledning avgör dels hur enegrikrävande det blir för pedagogen samt hur upplyst och kompetent föräldern känner sig efter mötet. Pedagogen har här stor hjälp av de konkreta sorteringsverktygen för inre/yttre mående, påminnelsen om vår barnsyn (barn gör rätt om de kan) samt det pedagogiska coacningverktyg att använda sig av.

Familjebehandlare – i individuella samtal upplever de som går våra utbildningar att de blir tryggare och får mer pondus. Se utvärderingen av en familjebehandlare som jag bifogar. Synsättet lika värde är även här viktigt för behandlarna att bli påmind om för att inte bli ”empatitrött” i sitt arbete. Kunskaperna/uppfräschning av kunskaperna från analysverktyget och coachande samtal uppskattas.

Utvärderingar från fältsekreterare, elevassistenter brukar likna effekten från förskollärarna. Att de har ett sorteringsverktyg att tänka i när de ser någon som inte mår bra. Samt stor hjälp at av bli bättre i det coachande samtalet som leder till medvetenhet och ansvar hos den unga – och mindre energikrävande för assistenten/fälsekreteraren. Även träningen i att på ett bra sätt ge feedback brukar uppskattas. Om ni önskar referenser som påvisar nyttan av våra utbildningar från dessa yrkesgrupper så får ni gärna det.

Personal från LSS, kuratorer, skolsköterskor, lärare mfl.

Stor hjälp av analysverktyg för inre/yttre mående, påminnelse om vår barnsyn samt kunskap i det coachande samtalet som leder till enklare arbetsmiljö för lärare och ger elever ökad ansvarskänsla och självmedvetenhet.

Föräldramöten. – Deltagarna får med sig FamilyLabs handledarmanual som innehåller själva stommen till föreläsningar med olika teman. Jag rekommenderar att några i gruppen erbjuds chansen att säga några ord på era föräldramöten. Toppen att få sagt några ord om gränser, självkänsla, tonårstiden, bonusfamiljen mm när många föräldrar ändå är på plats.

Utvärderingar från tidigare deltagare hittar du via denna länk:  https://www.familylab.se/inspiration/utvarderingar/

Med förhoppning om vidare kontakt och gemensam arbetsglädje under året.

Med vänliga hälsningar

Åsa Schill

Family-Lab Sverige

Storgatan 3

411 24  Göteborg

Kommande utbildningar

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
30 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela