Rebecca Lindström

Jag bor tillsammans med min sambo Eddie och våra tre barn (Norea, 11 år, Joar, 8 år och Torkel 5 år) i Göteborg.

Jag startade min yrkesbana som mentalskötare på Lillhagens sjukhus. Därefter jobbade jag med teater under största delen av 90-talet.
Min väg in i skolan värld gick via en utbildning till fritidspedagog och därefter en vidareutbildning till specialpedagog. 2007 utbildade jag mig till instruktör i babymassage.

Jag arbetar inom stödenheten i Centrum, med familjer såväl i öppen verksamhet som i riktade grupper med familjer i behov av stöd. Jag har även enskilda samtal med familjer.
Dialogen och byggandet av relationer har utkristalliserats som det som ”gör skillnad”.
För mig är det en viktig utgångspunkt att vi människor, stora som små, handlar logiskt utifrån de situationer och relationer vi ingår i.

Genom träningsprogrammet och seminarieledarutbildningen för Jesper Juul har mina tankar fått en klarare struktur.
Att tillsammans med föräldrar, lärare och andra viktiga vuxna runt barn få väcka tankar och reflektera kring frågor som rör relationer, föräldraskap och pedagogik känns väldigt angeläget för mig. Särskilt i en tid då mätbara kunskaper, gränser och metoder har fått så stort utrymme.


→

Om Rebecca

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Göteborg

Kontakt/Epost: E-post

Dela