Michaela Essel

Jag heter Michaela och är internationellt certifierad coach, utbildad hos FamilyLab. Jag är också legitimerad förskollärare och har gått en ettårig utbildning kring barns rättigheter. Mitt engagemang för barnen och deras bästa är stort, och du som förälder eller annan nära vuxen är så oerhört viktig för ditt/dina barn. Min utgångspunkt är ett relationistiskt perspektiv (fokus på relationerna) och en stark tilltro till barnets inneboende kraft.

Som coach håller jag i samtal med föräldrar eller familjer. I samtalen tittar vi gemensamt på hur ditt/ert dagsläge ser ut och vad det önskade läget är, samt vägarna framåt för att nå dit. Gemensamt bryter vi ned detta i små, görbara steg som känns motiverande för just dig/er. Framförallt utgår vi från dig/er och de resurser, kunskaper och erfarenheter ni har, ni är experter på ert familjeliv! Självklart bidrar jag också med sådant som jag lärt mig under mina utbildningar och i mitt arbete med barn, eller privata erfarenheter från min familj. Vi hjälps åt att hitta det som fungerar bäst för er så att ni når dit ni vill!

Jag håller också i kurser och föreläsningar för föräldrar och blivande föräldrar, samt för pedagoger/lärare.

För mig föll bitarna på plats med Jesper Juuls relationistiska perspektiv. Som coach vill jag gärna dela med mig av detta och vara en del av föräldrars resa in i sitt eget föräldraskapande. Hoppas vi hörs!

Mina kontaktuppgifter är:

michaela@foraldraskapande.se

+46 (0)729989939

www.foraldraskapande.se


→

Om Michaela

Verksam som: Handledare, Föreläsare, Coach

Ort: Bromma

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: +46 (0)729989939

Hemsida: www.foraldraskapande.se

Dela