Maud Nilzén

Lågstadielärare, specialpedagog och utbildad handledare
Arbetar idag övergripande i en central stödenhet i Kungälvs kommun från förskolan till åk 9

I mitt vardagsarbete ingår:

  • dialogbaserade samtal med elever
  • dialogbaserade samtal med föräldrar/familjer
  • skolutveckling när det gäller kartläggning på organisations-, grupp- och individnivå för att utveckla verksamheter att möta barn i behov av stöd
  • att leda studiecirklar för pedagoger och BVC-sköterskor
  • regelbunden handledning till arbetslag och enskilda pedagoger
  • regelbunden handledning till pedagoger verksamma i små grupper för barn i behov av särskilt stöd
  • nätverksarbete med andra professioner såsom kuratorer, psykologer, socionomer
  • miniföreläsningar på föräldramöten
  • skolutveckling när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling

Jag tror på dialogen och jag är intresserad av det barn säger eller försöker säga oss vuxna.

Jag bor i Marstrand, har varit gift i 30 år med Lasse och tillsammans har vi två vuxna döttrar.


→

Om Maud

Verksam som: Handledare

Ort: Kungälv

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 070-5947642

Dela