Luiza Shakhmina

När jag var nio år rymde jag hemifrån för första gången och under den perioden började jag också skolka….

Varför börjar jag min presentation på det här sättet?
För att understryka hur rätt Jesper Juul har haft: “Barns beteende är alltid meningsfullt, och barnet gör rätt om det kan.”
Den gedigen personlig livs erfarenhet som jag har samlat på mig under min egen barndom och liv har gett mig värdefulla insikter och djup förståelse för vad familjer och barn kan stå inför.
Jag har personligen genomlevt olika livsfaser och stått inför olika utmaningar, vilket gör att jag kan förstå vad barnen vill förmedla till oss genom sitt beteende utan att de behöver använda ord. De har inte alltid tillräcklig förmåga att uttrycka sina känslor och oro med ord, vilket kan ta sig uttryck i förändrat beteende, humörsvängningar, motstånd, konflikter eller andra ovanliga eller destruktiva handlingar.
Det andra orsak är att jag själv har inte varit det värdens perfekta mamma. För att det fanns något alltid som jag gjorde fel, som säger mina två barn. Det händer oftast att vi tänker att ”jag har rätt nu” men sedan förstår man med tiden att vi kunde göra eller säga annorlunda.
Jag förstår alla föräldrar och för mig finns inte dåliga föräldrar samma som perfekta. Alla föräldrar gör det bästa och vill ge till sina kära barn det som de hade inte själva. Vi alla kom från olika familjer, från olika miljö, kanske kom vi från olika länder och har med oss olika kultur, religion och traditioner och föddes och växte upp under olika tider. Vi alla skapar relationer utifrån det vi kan, baserat på vår bakgrund, våra värderingar och vårt eget synsätt på samspel. Generellt sett är vi alla mycket individuella, vilket gör mänskligheten unik.
Det moderna livstempot med sin snabba utveckling kräver mycket av oss och våra barn, vilket ibland kan vara svårt att hinna med allt. I svåra situationer känner vi oss ofta utmattade, nedstämda och förvirrade, och allt börjar glida ur vår kontroll, vilket i slutändan påverkar våra relationer. I lugna stunder reflekterar vi och blir medvetna om att vi vill förändra våra liv, förbättra våra relationer med våra nära och kära. Vi funderar: “Jag kommer definitivt att utvecklas, kanske redan imorgon, kanske från måndag kommer jag att bli en annan person, partner, en annan förälder, osv.” Men vi vet inte vad vi ska börja med och hur vi ska genomföra det i praktiken och vi har en ständig brist på tid och förvärras problemen bara och allt upprepas om och om igen.
Sanningen är att lösningen kan vara enklare än vi föreställer oss. Det enda som behövs är att våga boka en tid och inte skjuta upp det längre. Du kommer märka förändringar redan efter våra första möten och känna en lättnad över att allt kan åtgärdas, bara du har viljan till det.
PS. Certifierad föräldra -och familjecoach, legitimerad och erfaren förskollärare/lärare samt lärare i barns pedagogik och psykologi, handledare. Har arbetat även som barnpsykolog på familjerådgivningsbyrå.
Kan svenska, ryska, förstår bra ukrainska.
Jag kan förklara svåra begrepp på ett enkelt sätt.
0735818888
luiza.shakhmina@yahoo.com


→

Om Luiza

Verksam som: Coach

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0735818888

Dela