Halldora Altval

Har arbetat sedan 1975 som distriktsläkare med MVC och BVC och sedan som skolläkare. Ansvarat för utbildning och handledning av MVC- barnmorskor och BVC-sköterskor i deras föräldragruppsverksamhet. Nu verksam i Rädda Barnen med föräldrastöd och utbildning av personal i samarbete med kommun och landsting.
Fostrats av sju barn och tjugo barnbarn på hemmaplan.

För mig är det mötet oss människor emellan och våra relationer till oss själva och varandra som avgör om vi mår bra eller dåligt i livet.


Om Halldora

Verksam som: Handledare

Ort: Kungälv

Kontakt/Epost: E-post

Dela