Anna-Maria Fyrörn

“Nu har känt lycka för första gången sen jag fick barnen!”

För mig som coach är dessa ord och stunder de bästa – när jag vet att vårt samarbete har lockat fram en förälder som känner sig stark inuti. I samspelet med alla barn behöver vi oftast ligga ett steg före och vara proaktiv i skapandet av en sund relation med dem. Men särskild barn som är högkänsliga eller har intellektuella funktionsvariationer behöver vuxna som dedikerar hela sin uppmärksamhet på att hjälpa barnen att navigera i världen. När vi bemöter barnens kriser behöver vi vara vuxen och det finns inte många stunder för återhämtning. Särskilt i situationer där man känner sig utanför komfortzonen är de egna försvarsmekanismer igång och man reagerar snarare än agerar. Men som Jesper Juul ”måste man gå inåt och försöka finna sin egen inre förälder” för att hitta rätta vägen för samspelet med våra barn och partner.

Jag tror att hållbara förändringar och relationer kan enbart utvecklas med alla parters sunda integritet och självkänsla intakt och närvarande. I coachingsamtalen fokuserar vi därför först på att få kontakt med klientens egna gränser, sen hittar vi strategier för familjelivet. Som coach får jag bidra med min närvaro och tilltro till klienten. 

Om mig
Anna är utbildat och aktiv föräldrar- och familje-coach, parcoach, familjehandledare och seminarieledare av Family-Lab Association och Robbins-Madanes Academy med EMCC-täta. Jag har en bakrund i filosofi, psykologi och shamanskt healing teknik.

Målet i mitt arbete är att hjälpa dig och din familj att skapa kärleksfulla och trygga relationer trots eller på grund av de utmaningar barn med höga behov innebär. Grunden till allt jag gör är kärleken till barnen och övertygelsen att lyhörda stödinsatser kan förbättra familjens framtid – men bara om föräldrarna kan agera från en stark plats inuti. Jag brinner för autentisk föräldraskap och barnens välmående och frihet – barn som är så intelligenta och samtidigt så sårbara, och som vi vuxna får lov att bevittna. Som din coach arbetar jag analytisk och empatiskt, och med en stor lyhördhet för både vuxnas och barns integritet och intelligens.

Sagt om mig och min coaching

“Jag vill med varmt hjärta rekommendera detta till den som vill ha stöd i livet i form av själavård. Yaku har förmågan att hålla en med en oerhörd kärlek och frid, och hjälper en att finna sin sanning med sådan skärpa och klarhet.”

Hanna Abbaspour

“Du hade en mycket tillåtande energi… som gav mig utrymme att få vara allt som är jag. Kände mig inte styrd eller dömd/bedömd av dina personliga värderingar utan jag kände mig verkligen tillåten att vara som jag var.”
Sammo Eriksson

“Varje möte har varit givande på ett sätt som jag inte hade kunnat tro innan. Jag har känt lycka för första gången på många många år, har hittat en eller snarare flera vägar framåt och fått verktyg för bättre gränssättning”
Veronica

“Jag kände stort förtroende för Anna som bara stärktes för varje möte. Hon har både ett lugn och värme samtidigt som hon har en skärpa i sitt aktiva lyssnande som gör henne till en väldigt bra coach. Jag kände att jag kunde lita på henne fullt ut och att hon var tydlig med att jag fick komma till henne med frågor/funderingar under resans gång. “
Julia
Kontaktinformation

Om Anna-Maria
Verksam som: Coach
Ort: Stockholm
Kontakt/Epost: kontakt@fyren.eu, hemsida: www.fyren.eu
Telefon: 0708134480

Dessutom leken till kurserna:

 

Med vänliga hälsningar,
Anna-Maria Fyrörn
 
Alignment with what matters most        


→

Om Anna-Maria

Verksam som: Coach

Ort: Stockholm

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0708134480

Hemsida: www.fyren.eu

Dela