Eva Hylén

Att bli förälder är förmodligen något av det mest underbara som kan hända oss människor. Men också något av det mest utmanande. Vi blir föräldrar med drömmar om hur det ska bli och med förväntningar på oss själva, vår partner och på barnet. Efter ett tag märker vi att drömmarna och förväntningarna behöver justeras lite och så fungerar det bra igen. Men ibland hänger det upp sig mer och vi blir osäkra på hur vi som föräldrar ska tänka och göra för att komma på rätt bana igen. Som förälder idag är du utsatt för mycket krav och påtryckningar från både dig själv och omgivningen. Det kan vara svårt att veta vilka av dem jag vill leva upp till och vilka jag vill välja bort.

För att må bra och få en tillvaro som jag trivs i behöver jag vara ärlig mot mig själv och utgå från det jag tycker är viktigt för min familj. Inte det som förväntas eller som andra tycker. Förälder är inget du kan utbilda dig till; det blir du i relation till ditt barn. Tillsammans utvecklas ni och lär av varandra. Ditt barn kommer att guida dig liksom du kommer att få göra val i ditt föräldraskap.
Jag är socionom, magister i socialt arbete och familjeterapeut. Efter att ha arbetat med barn och familjer i många år valde jag att gå utbildning till seminarieledare och familjehandledare hos Family-lab. Det har gett mig en ny dimension i arbetet med familjer. Med en annan grundsyn på barn, och en tydlighet i barns kompetens har Jesper Juul utvecklat mitt förhållningssätt gentemot de jag möter. I mitt arbete sysslar jag dagligen med att hjälpa människor att förändra sina livsvillkor, så att de kan få en mer välfungerande tillvaro. Med hjälp att leva livet mer som de vill än som de lärt sig.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du önskar handledning kring ditt barn eller din familj. Jag erbjuder även föreläsningar och seminarier kring föräldraskap och familjebildning. Som familjeterapeut träffar jag gärna dig och din familj för att hjälpa er hitta vägar till förändring.


→

Om Eva

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 0709-921691

Dela