Eva-Lena Larsdotter

Jag är förskolläraren som blev familjehemsmamma under nio år och började utbilda mig vidare vidare år efter år, under våren 2016 gick jag Seminarie- och Familjehandledarutbildning med Jesper Juul och Family-Lab som ger ett fint komplement till de utbildningar som jag gått tidigare.

Jag arbetar med:

Föreläsning och utbildningsdagar, handledning enskilt och i grupp, föräldrautbildningar

Min vision:

Bättre resurser leder till mer kunskap och ger högre kvalitet, det gäller alla männsikovårdande yrken; familjehemsvården, skola, omsorg, vården…

Mitt hjärta brinner för att ge möjligheter och förbättra för de barn och unga som har det svårt i samhället, min ambition är att sprida kunskap till de vuxna och öppna upp för mer samarbete mellan alla vuxna runt det behövande barnet.

Föreläser utifrån vetenskapliga teorier så att alla kan förstå:

Anknytning, separationsbaserade symtom, relationer och hur vi människor påverkar varandra (systemteori), Styrkor och resurser (Salutogent förhållningssätt) samt lösningsfokuserad metodik för barn och ungdomar, det här är det jag är utbildad inom och som nu kompletterats med Jesper Juul. För mig är det viktigt att det finns en ordentlig vetenskaplig grund att utgår från; på mina föreläsningar kan du vara säker på att det utgår från vad många människor har forskat i många år, på många människor och inte bara något som jag själv har upplevt och vill föreläsa om.

Teoretisk kunskap är ett maktmedel; det ger dig möjlighet att hitta en förståelse för dina egna och andra människors reaktioner, tankar, känslor och beteenden. Kunskap hjälper dig att bättre förstå, kommunicera och samarbeta med andra personer.

För att göra beprövad vetenskap lätt att förstå och användbar i vardagen, när teori blir något mer än bara en massa snygga citat, så behöver det akademiska språket bli ”vanligt”. Dessutom är det lättare att förstå teori genom berättelser som hämtas från min och andra människors verklighet, själv har jag massor av erfarenhet att ösa ur från åren som förskollärare, familjehemsmamma och åratal av extraarbete på olika boenden för vuxna som har psykiska funktionshinder. På föreläsningarna använder jag fiktiva personer som får vara med om händelser, sedan låter jag mig själv och åhörarna vara tankeläsare för att förstå den här tecknade personens känslor och beteenden utifrån beprövad vetenskap – får jag ofta höra från mina åhörare att det här ger hög igenkännsingsfaktor och aha upplevelser.

Jag har gått dessa utbildningar:

  • Seminarie- och Familjehandledarutbildning med Jesper Juul och Family-Lab.
  • Distansutbildning: ”Intensive 1: Making senes of kids”, ”Intensive 2: Challening childhood problems” med Dr Gordon Neufeld, Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv.
  • Magisterexamen i Barn- och Ungdomsvetenskap.
  • Grupphandledare på Systemteoretisk och Salutogen grund.
  • Ambassadör för ”Jag Kan-metoden” en lösningsfokuserad metodik för barn och ungdomar utformad av Ben Furman.
  • Flera kurser på Stockholms Universitet med inriktning mot Barn- och Ungdomar i svåra livssituationer.
  • Förskollärare.
  • Nio års erfarenhet av att vara familjehem, sammanlagt nio tonåringar placerade under dessa år.
  • Mamma till tre barn i åldern 13 – 20 år.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information,Hälsningar
Eva-Lena Edholm


→

Om Eva-Lena

Verksam som: Handledare, Föreläsare

Ort: Gävle

Kontakt/Epost: E-post

Telefon: 070-5098783

Hemsida: www.evalenaedholm.se

Mer...

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning

Dela