Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Välkommen till en praktisk processutbildning i relationskompetens som förbereder dig och ger dig material för att leda relationsföreläsningar, föräldrakurser, snabbhandleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog, fortbilda kollegor och kan ses som fortbildning för dig som är terapeut.

Lydnadskulturen är på väg bort och samspel måste bygga på personligt ansvarstagande.

Under utbildningen kommer vi att fördjupa oss i begreppen självkänsla – självförtroende, integritet – samarbete och personligt och socialt ansvar. Dessutom utforskas de värden som ligger till grund för Family-Labs relationella syn; likvärdighet, integritet, autenticitet och ansvar. Vi kommer att bekanta oss med föreläsningsmanualerna och bokcirkelsmaterialet, arbeta praktiskt med att ta fram egna exempel som vi kan använda för att göra våra föreläsningar och bokcirklar personliga. Vi tränar oss också i att snabbhandleda föräldrar med hjälp av coaching..

Lyssna på era barn, lita på att deras reaktioner är kompetenta.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen vänder sig till socionomer, pedagoger, barnskötare, fritidspedagoger, familjehem, terapeuter, kuratorer, psykologer, BVC personal, coacher, föreläsare, konsulter m fl. Vi har gått utbildningen tidigare

Skall barnen ha stränga förhållningsregler och tydliga gränser? Eller skall man tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller menar vi på Family-Lab. På denna utbildning betonar vi vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Barn som blir uppfostrade utan att bli kränkta växer upp till trygga och socialt kompetenta individer. Vi arbetar därför relationistiskt med dialogbaserat föräldraskap i Family-Lab. Vi arbetar mer med hur man som vuxen bör vara tillsammans med barn än vad man skall göra med barn.

Ett kränkt barn slutar inte älska sina föräldrar, det slutar älska sig själv. Family-Lab är ett Laboratorium där vi arbetar tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.

Praktisk förberedelse

Då vi mottagit din ansökan postar vi dig boken ”Din kompetenta familj” så att du kan läsa och förbereda dig innan utbildningen startar.

Läs mer om datum plats, pris och tid

Ansökningsblankett till utbildningen.

Aktuella utbildningar

Distans & Göteborg 2023
Modul ett: 4-5 feb 2023
Modul två: 1 – 2 april 2023
Modul tre: 27-28 maj 2023
Modul fyra: 26-27 aug 2023

Distans & Malmö 2023
Modul 1: 25-26 mars 2023
Modul 2: 13-14 maj 2023
Modul 3: 19-20 augusti 2023
Modul 4: 21-22 oktober 2023

Distans & Stockholm 2023
Modul ett: 23-24 sept 2023
Modul två: 25-26 nov 2023
Modul tre: 3- 4 feb 2024
Modul fyra: 16-17 mars 2024

Arbetsmaterial som ingår i utbildningspaketet

I utbildningspaketet ingå en Handledarmanual som innehåller material så att du kan organisera dina egna föräldrakurser, föreläsningar och workshops. Samt artiklar och utbildningsmaterial kring de fyra grundläggande värden samt ett analysverktyg mm.

Handledarmanualen innehåller också utbildningsmaterial för att fortbilda kollegor och sprida dina kunskaper vidare till andra professionella för att på så sätt utveckla den arbetsplats eller Kommun du arbetar i.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett Diplom och blir du medlem i Family-Lab. I medlemskapet ingår möjlighet till praktik, marknadsföring, handledningsdagar, individuell coaching, fortbildning, nätverksträffar och webinar grupper. Klicka medlemskap för exakt information om vilka medlemsaktviteter som ingår. Du väljer själv hur aktiv du vill vara med ditt medlemsskap.

Dessa föreläsnings- workshopmanualer ingår:

 • Tonårsfamiljen
 • Stärk ditt barns självkänsla
 • Föräldrars ledarskap – om närhet, respekt och gränser
 • Konsten att säga nej – med gott samvete
 • Skolstart – trygga barn har lust att lära
 • Teenpower-mobilisera din inre kraft
 • Bonusföräldrar
 • Stjärnfamiljen
 • Från par till familj
 • Ditt kompetenta barn
 • Aggression – ett nytt och farligt tabu
 • Styvfamiljen

“Ju mer kritiskt inställd inlärningsmiljön är, desto sämre lär sig alla människor. Det gäller både social inlärning och kunskap.”

“Frustration är en nödvändig del av varje läroprocess och barndomen är en enda lång läroprocess.”

“Människor som fått sin individualitet respekterad under uppväxten blir väldigt sociala. De som blir egocentriska och förlorar sin empatiska förmåga är de som har fått utstå många kränkningar och motgångar under uppväxten.”

“Föräldrar skall inte lära sig att säga nej till barnet. De skall lära sig att säga ja till sig själva.”

Vanliga frågor om utbildningen

Mer om Family-Lab

Family-Lab vision

Ansökningsblankett

Pris:
Inkl föreläsningsmanualer, böcker, kurspärm och medlemsskap med marknadsföring
23 500:- ex moms 29 375:- inkl moms.

Diplom, kurslitteratur, handledarmanual samt fika ingår.

Söka bidrag:
Flera deltagare har fått denna utbildning betald via Trygghetsrådet, Unionen eller Arbetsförmedlingen.

Delbetalning:
Om du önskar delbetala utbildningen på 12 eller 24 månader så går det bra. Kontakta oss för mer information. admin@family-lab.se

Tider
Fyra moduler á två dagar:

Dag 1: 09:00 – 16:30
Dag 2: 09:00 – 16:30

Adress kurslokal:

Kurslokal Stockholm
Meetanova
Götgatan 11
Stockholm Södermalm

Kurslokal Göteborg
Family-Lab
Storgatan 3
411 24 Göteborg

Kurslokal Malmö
Chokladfabriken Mazetti
Norra Skolgatan 24
214 22 Malmö

Betalning:
Inbetalning till denna utbildning är uppdelad i en bokningsfaktura på 3000:- + moms som faktureras i samband med bokning. Bokningsavgift returneras inte vid ev avbokning men kan användas till annan utbildning hos FamilyLab. Efter att du betalt bokningsfaktura har du säkrat din plats. Resterande  faktureras innan utbildningsstart alternativt terminsvis. Vi erbjuder även räntefri delbetalning 24 månader. Ange i din ansökan hur du önskar betala.

 

Kommande utbildningar

2 februari 2023 Distans / Göteborg
Utbildning Certifierad Föräldra- och Familjecoach
23 mars 2023 Distans / Malmö
Utbildning Certifierad Föräldra- och Familjecoach
21 september 2023 Distans / Stockholm
Utbildning Certifierad Föräldra- och Familjecoach

Se alla händelser

4 februari 2023 Distans / Göteborg
Seminarie- och Familjehandledarutbildning
25 mars 2023 Distans / Malmö
Seminarie- och Familjehandledarutbildning
23 september 2023 Distans / Stockholm
Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Se alla händelser

Kommande föredrag

10 oktober 2023 Göteborg Sverige
International FamilyLab Basic Training

Se alla händelser

Dela