Gabor Maté


Gabor Maté och Jesper Juul

Vad är likheterna och skillnaderna i budskapen mellan Gabor Maté och Jesper Juul? Både Gabor Maté och Jesper Juul är kända för att ha ett holistiskt synsätt på hälsa och välbefinnande, vilket innebär att de betonar betydelsen av att se människor som helheter, inklusive både kropp, sinne och själ. Gabor Maté fokuserar mycket på kopplingen […]

Läs mer...