ansvar


Ansvar i familjen

Av Jesper Juul Att ha och ta ansvar har i generationer värderats som en av familjens viktigaste uppgifter med tonvikt på det jag kallar socialt ansvar, det vill säga det ansvar vi har i förhållande till andra människor, de avtal vi ingår och de löften vi ger, barnens trivsel och uppfostran och så vidare. Denna […]

Läs mer...

Ansvar eller lydnad?

Vad har vi för mål när vi bestämmer oss för hur vi ska uppfostra våra barn? Rubriken antyder att det handlar om ett principiellt val, och det gör det också på många sätt. I varje fall är det förvirrande och obehagligt för både barn och föräldrar om föräldrarna växlar mellan dessa båda mål.

Läs mer...

Vad är ”vårt ansvar” ?

Både på arbetsplatsen och i hemmet råder det ofta förvirring omkring fördelningen av ansvar och uppgifter. Chefer talar om att delegera ansvar, men delegerar i verkligheten bara uppgifter. Parterna fördelar noga sysslorna i hemmet mellan sig och upplever ändå att ansvarsfördelningen är skev.

Läs mer...

Personligt ansvar

Personligt ansvar växer fram ur insikten om att jag är ansvarig för mina handlingar, mina val och det sätt på vilket jag väljer att ta hand om min familj och uppfostra mina barn.

Läs mer...