ParCoaching

ParCoaching är utvecklat för att stärka och utveckla en parrelation. Det kan gälla en kärleks- eller vänskapsrelation och hur man fokusera på framtiden. Ibland är det svårt att förstå en annan persons tankar och beteende. ParCoachingen bygger på att stärka individens styrkor och på det som fungerar i relationen. Det leder till att förbättra kommunikationen mellan paret som i sin tur leder till en starkare relation. Framtiden och utvecklandet i relationen är det ParCoaching lägger fokus på.

Betonar det som fungerar mellan paret

ParCoachingen betonar det som fungerar mellan paret och det som de vill förändra och lyckas med. För att skapa respekt och förståelse för varandra fokuserar coachingen på att byta konflikter till konstruktiv dialog vilket leder till större kännedom om varandra. Relationen kan då byggas på värdefull kunskap om individernas drömmar om den gemensamma framtiden.

Att lösa och bearbeta konflikter i en parrelation byggd på vänskap eller kärlek kan vara svårt. I en relation är det svårt att veta hur man ska förhålla sig till varandra. En svår utmaning där ParCoaching ger tillfälle att träna på kommunikation som bygger på närvaro och respekt. Det leder till att ni växer tillsammans och får en fördjupad relation som vilar på kärlek och förståelse.

Utmaningar paren ställs inför under ParCoaching är att tydligt förmedla vad man tycker och vill samtidigt som man ska möta sin partners vilja utan att attackera eller gå i försvarsställning.

När är det läge att söka ParCoaching?

Det finns olika skäl till att söka hjälp för att tillsammans lösa en problematisk relation. Ständiga bråk, brist på närhet, energikrävande och känslan av att ständigt hamna i en återvändsgränd. Förändrad livssituation som t.ex. bli föräldrar eller tvingas leva åtskilda pga. av arbete. ParCoaching är ett bra verktyg för att nå ett hälsosammare förhållande.

BOKA COACH

Relations-coaching

Oavsett om ni varit i en relation länge eller nyss träffats och är nykära så kan ni fastna i negativa mönster som stör relationen.

Vägledning när relationen tar slut.

Vi kan erbjuda hjälp och stöd för att er relation ska avslutas på ett värdigt och respektfullt sätt. Ni får båda hjälp med hur ni båda kan agera för ett bra avslut. Om det finns barn med i relationen får ni bra verktyg för att bli trygga föräldrar efter separationen.

I relationscoaching får ni nya förhållningssätt till er parrelation. För att stärka era band ger vi er verktyg för att fördjupa relationen.

Utveckla en relation – kärlekspar, syskon, föräldrar/barn, vänskapspar.

Det är lätt att fastna i det som varit. Älta vad som gått snett och vems felet var. ParCoaching ger er möjlighet att hitta hur ni ska få det att fungera i verkligheten som ni vill i relationen. Ni får hjälp att sätta mål och gå från tanke till handling.

VILL DU VETA MER OM PARCOACHING?

Vi erbjuder coaching för par. Det innebär att vi under några tillfällen träffar er gemensamt. En fördel för att få både det kvinnliga och manliga perspektivet är att vi coacher själva är ett par med våra kunskaper och erfarenheter.

Vi börjar med var ni befinner er i relationen just och vad ni vill förändra. Hur ska er gemensamma framtida relation se ut? Vi lägger gemensamt upp vilka delar ni behöver jobba på och hur vi arbetar med dom. Vi kan t.ex. träffas tre gånger men ni förbinder er inte för något utan kan gå hem och fundera så att det känns rätt från början.

Ni sätter upp era mål för vad ni vill uppnå med coachingen och ni får stöd och hjälp av oss att nå dit.

Par- och relationscoach utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda inom par- och relationscoaching.

Kommande utbildningar

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
30 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela