Information

Vad är Family-Lab?

Family-Lab är den svenska delen av Family-Lab International som är en internationell undervisnings- och rådgivningsorganisation baserad på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer.

Family-Lab vänder sig först och främst till föräldrar som önskar skapa sig en fastare grund att stå på som föräldrar och partner och som vill utveckla sina egna värderingar och sätt att vara på i dialog med Jesper Juuls principer för samliv och barnuppfostran och i dialog med andra föräldrar.

Jesper Juul säger:

Jag tror inte på föräldrautbildning! Jag anser att det inte är möjligt at utbilda sig till pappa eller mamma på kurser. Denna “utbildning” kan bara äga rum i det dagliga samspelet mellan barn och vuxna partners och är en livslång process.

Dagens föräldrar står med en uppgift, som är historiskt enastående: De skall bokstavligt talat uppfinna både partnerskapet mellan man och kvinna och ledarskapet i förhållande till barn och ungdomar från början i förhållande till några helt nya värderingar och mål, som bl.a. handlar om likvärdighet och ett stark önskan om att inte kränka barns eller ungdomars integritet.

Vi er vittnen till mycket mer än ett generationsskifte, där de unga vill något nytt. Äktenskapet är inte längre en social eller moralisk nödvändighet, men ett existentiellt och emotionellt val; vi ser nya familjeformer och samlivsformer: könsrollerna är under upplösning, och mitt i det hela skall vi förhålla oss till barn och ungdomar, som har fått en helt ny status både i familjen och i samhället. Jag hyser den allra största respekt för alla föräldrar, som har mod att erkänna sin osäkerhet och har kraft att kasta sig in i en utveckling, som annars kan ta både modet och orken ur de flesta.

Jag tror inte på koncept à la “How to manage your teenager in five easy lessons”, men jag tror att vi kan erbjuda föräldrar en massa inspiration och vägledning med utgångspunkt i, vem de är, vad de vill med sina familjer och de aktuella konflikter som de just nu lever med.

Därför har jag valt betäckningen Family-Lab, som alltså inte är en skola, utan snarare ett laboratorium, där man kan finna, återfinna, uppfinna och experimentera med var sitt sätt att utveckla sin familj på.

Det gäller varje familj, att kärleksfullhet inte är tillräckligt för att sörja för familjemedlemmarnas trivsel och utveckling. Vi behöver lära oss att omsätta våra kärleksfulla känslor i handling, och det behöver vi först och främst lära oss av och tillsammans med varandra.

Family-Lab erbjuder en rad beprövade principer och värderingar, som kan utgöra en röd tråd i familjens liv, men som också kan vävas samman med föräldrarnas personliga värderingar och mål för att skapa en varm och meningsfull helhet för alla familjemedlemmar.

Family-Labs kurser genomförs antingen för öppna kurser, som alla kan anmäla sig till, eller själv skapar tillsammans med en grupp vänner, i bostadsområdet, verksamheten eller i föreningen. Seminarieledarna är alla erfarna och duktiga professionella, som är under fortlöpande utbildning och handledning av Jesper Juul och Family-Labs fackliga ledare.

Hur kan jag förbereda mig innan utbildningen?

Läsa böcker av Jesper Juul. Vi ber att alla kursdeltagare läser böcker av Jesper Juul innan utbildningen eftersom det påverkar resultatet och vi har en hel del gruppdiskussioner modul ett.

Hur fungerar inspirationsmanualerna?

Inspirationsmanualerna är framtagna av Jesper Juul och är en sammanställning av hans erfarenhet inom resp. område. Som föreläsare bör du välja en manual där du har egna erfarenheter. Manualen är uppbyggd så att du själv kompletterar faktatexten med dina privata exempel. Power Point finns, men de flesta väljer att göra sin egen.

Jesper Juul:

Min erfarenhet säger mig att föräldrars enorma kärlek och hängivenhet ofta underskattas. Det är sant att en del föräldrar tenderar att ställa alltför lätta frågor och också att experter ger alltför lättvindiga svar. När vi professionella försöker behaga dessa föräldrar genom att så att säga ge dem vad de vill ha gör vi dem, enligt min mening, dummare än vad de är. Deras förenklade frågor skall ses som ett anrop; Jag sitter i klistret, snälla Du inspirera mig! De kanske ställer enkla frågor, men de förtjänar äkta och komplexa svar. Mänskliga relationer grundar sig på kärlek och tillgivenhet utvecklas inte på ett hälsosamt sätt med hjälp av manualer.

Kommande utbildningar

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
30 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela