FamilyLab bokhandel.

Schill Coaching AB
5567032155
Storgatan 3
411 24. Göteborg
Fri retur inom 14 dagar
Läs mer om GDPR
admin@familylab.se
0704-826614

Men fatta då! : Tonåringar i familjen

Författare Jesper Juul 319:-

Oj vad hände? Plötsligt blev ditt barn en tonåring och din roll som förälder förändras. Nu måste man lära sig att överlåta ansvaret på sina tonåringar utan att överge dem. Att varsamt guida och inte fördöma eller skuldbelägga om eller när de misslyckas. Vi bör också vara lyhörda även på det som inte sägs i ord.Denna åldersgrupp gör vad de har kommit till världen för att göra – bli självständiga, ansvarsfulla och starka medlemmar i samhället och i sina nuvarande och blivande familjer. Lyckas man att skapa en dialog med sin tonåring som mellan jämlikar har man kommit långt!Alla familjer är olika, och det finns inte någon färdig mall som talar om hur man gör för

att bli den perfekta familjen. Däremot uppstår det motsättningar och konflikter som bottnar i samma grundvillkor. I dag är rollerna inte längre på förhand bestämda och det är därför upp till varje enskild familj att avgöra hur man önskar fungera som familj. En spännande, men inte alltid så enkel, utmaning. Denna bok berör vad vi bör vara uppmärksamma på för att kunna hantera konflikterna och för att få vardagen i familjen att fungera. Den handlar bland annat om att kunna förvandla den kärlek man känner för varandra och sina barn till ett kärleksfullt förhållningssätt; om att våga se svårigheter och ta svåra beslut.

Jesper Juul Tonår

Jesper Juul Tonår

Här är jag! Vem är du? : om närvaro, respekt och gränser mellan vuxna och barn

Av Jesper Juul 319:-

Hur kan man som förälder på bästa sätt tackla vardagens små konflikter? Med hjälp av stränga förhållningsregler och tydliga gränser, eller genom att tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller, menar den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul, som har gjort sig känd för att vända upp och ned på vedertagna föreställningar om samspelet mellan föräldrar och barn. I Här är jag! Vem är du? betonar han istället vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Lyckas vi med det undviker vi att kränka barnen och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer. Med lika delar erfarenhet och värme och med många tankeväckande exempel guidar Juul läsaren genom gränssättningens dilemman. Den reviderade nyutgåvan innehåller ett kompletterande kapitel som tar en titt i backspegeln på debatten om curlingfamiljen.

Jesper Juul Barnfamilj

Jesper Juul Barnfamilj

Livet i familjen : om det viktiga samspelet

Av Jesper Juul 319:-

Vad ska man göra åt småbarnens sömnproblem, tonåringens skoltrötthet och elvaåringens hopplösa matvanor? Och hur ska man få förhållandet till sin partner att överleva när allt omkring är kaotiskt?Dagens barnfamilj är en rörlig grupp av föräldrar, barn och kanske styvföräldrar och styvbarn som inte kan luta sig mot tidigare generationers erfarenheter, utan man ofta uppfinna familjelivet på nytt. Det finns inga givna lösningar, men det finns möjligheter att göra samspelet enklare och roligare. Här resonerar den erfarne familjeterapeuten Jesper Juul om betydelsen av gemensamma värden och om viktiga huvudpunkter, såsom likvärdighet, integritet, ansvar, gemenskap och vuxnas ledarskap. Genom en rad vardagsexempel belyser han olika situationer man som förälder kan hamna i och hur man bäst kan hantera konflikter, osäkerhet och problem i familjelivet.”En läsupplevelse som inte ger några pekpinnar utan istället styrka och tröst.” BTJ

Livet i familjen Jesper Juul

Livet i familjen Jesper Juul

Konsten att säga nej med gott samvete

Av Jesper Juul 239:-

Den här boken handlar om hur viktigt det är att vi lär oss säga nej till andra, också av hänsyn till oss själva. Den handlar om varför vi måste lära oss att bli tydliga med hur vi känner och vad vi vill och hur vi kan göra detta utan att kränka eller såra någon. Inte minst handlar den om att vi kan göra detta med gott samvete i medvetande om att vi är goda förebilder för våra barn och aldrig blir offer för dem eller andra vuxna.I takt med att vi trivs bättre med oss själva och lär oss att säga ja och nej blir det lättare och mer givande för andra att umgås med oss. Och i längden är det bara möjligt att helhjärtat säga ja till oss själva och varandra om vi känner oss fria att säga nej när det är det ärliga svaret.Jesper juul är välkänd dansk familjeterapeut och författare. Han har bland annat skrivit böckerna Ditt kompetenta barn och Livet i familjen.

Konsten att säga nej Jesper Juul

Konsten att säga nej Jesper Juul

 

Bonusföräldrar : Möjligheter och fallgropar

Av Jesper Juul 239:-

Ny partner och två extrabarn på köpet. Axlar du rollen som extramamma eller pappa? Eller håller du dig i bakgrunden?Det kan vara svårt att få relationen med en ny partner, som har barn sedan tidigare, att fungera. En stor utmaning ligger ofta i att från barnens sida bli en uppskattad familjemedlem. Barn har ofta svårt att inkludera en ny vuxen i sin familj.Ofta spelar det ingen roll hur mycket den nye partnern än försöker. Hens ansträngningar blir ändå bara för mycket. Det allra vanligaste misstaget är just att den nya partnern vill bli accepterad av barnen, anstränger sig för mycket och går för fort fram.Relationen kan ta tid.Det är inte bara för barnen det är svårt att vänja sig vid en ny familjekonstellation. Även för den nya partnern kan det vara svårt. Kanske går du från att inte ha några barn till att få två eller tre. Och kanske får du till och med tonårsbarn som du inte ens sett växa upp. Gå in i den nya familjen utan förväntningar. Som bonusförälder är det lätt att pusha barnen för hårt.Försök inte vara någons förälder utan snarare en vuxen vän som finns där när de själva vill. I alla fall till en början.

Bonusföräldrar Jesper Juul

Bonusföräldrar Jesper Juul

Det livsviktiga ledarskapet

Av Jesper Juul 84:-

Innehåll:- Framtidens föräldraledarskap i ett historiskt perspektiv- Närvaro och mindfullness- Självkänsla för vuxna- Utsvultna hjärtan – Följden av vårt intensiva umgänge med smartphones och “paddor”Denna bok är till dig som längtar efter reflektion, nya tankar och frågor snarare än färdiga svar om föräldraledarskap.Den är till dig som vill sitta och fundera, till dig som vill samtala med din partner och andra om det viktigaste vi har i våra liv, där vi känner så mycket kärlek att det svämmar över ibland men också känns orimligt utmanande. Du kommer inte finna 10 tips på hur du får lyckliga och välfungerande barn men du kommer hitta stöd till att skapa ditt unika ledarskap baserat på att barn behöver dig och att du tar ditt vuxna ansvar på stort allvar.

Föräldraledarskap Jesper Juul

Föräldraledarskap Jesper Juul

Aggression, mobbning, skilsmässa, empati

Av Jesper Juul 84:-

Tänk på barnet som kommer till dig. Med sin ledsna blick, sin oförmåga att koncentrera sig, sin ilska, sitt väldigt goda uppförande, sin vädjan, oro och hunger. Tänk om det barnet kunde ha med sig en lapp till dig på morgonen där det står:”Jag lider och känner mig förvirrad. Jag vet att jag gör fel så snälla hjälp mig med att ta reda på vad som inte är bra i mitt liv. Jag älskar mina föräldrar, jag tycker om min lärare och vill leka med de andra barnen men jag får liksom inte till det.” – Jesper JuulKan det vara så att detta är en lapp som föräldrar och personal också borde ha med sig, när livet och bekymmer inte går att härbärgera längre, utan det kommer ut i sin allra renaste form som aggression.Med denna bok vill vi starta arbetet med att verkligen se barns reaktioner som meningsfulla och i möten föra in andra mer djupt existensiella frågor och diskussioner, vi vill att vi ska prata om vad det handlar om på riktigt, för att nå en hållbar lösning för barnet på lång sikt.Vi hoppas att denna bok utmanar dig att våga se lappen som barnet lämnar fram till dig.Ulrika Kragell och Åsa SchillFamily Movement Förlag

aggression mobbning skilsmässa Jesper Juul

aggression mobbning skilsmässa Jesper Juul

Kommande utbildningar

4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach

Se alla händelser

Kommande föredrag

16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching

Se alla händelser

Dela