FamilyLab program för familjevänliga företag

FamilyLab erbjuder program till företag som ser vikten i att stötta medarbetares behov som föräldrar.

Familjevänliga företag är populära arbetsgivare och har lättare att behålla sin personal.

Alla medarbetare har en sak gemensamt, förutom att de är på arbetsplatsen så har de alla ett liv utanför arbetsplatsen. Privatlivet påverkar i stor utsträckning arbetskapaciteten och stämningen på arbetsplatsen.

Energigivande familjerelationer ger resursstarka medarbetare.

En familjevänlig policy på företaget bidrar till:

Förbättrat välbefinnande hos företagets medarbetare
Ökat arbetsplatsengagemang och ökad intern omsorg för dem med ansvar
Stärker arbetsplatsens engagemang och produktivitet
Fostrar en trygg och inkluderande arbetsplatskultur

Familjevänliga företag har en långsiktig inverkan på medarbetarnas kreativitet, initiativförmåga och uthållighet.

FamilyLab erbjuder:

Föreläsningar, Föräldrakurser, Individuell coaching, Parcoaching, Stresshantering, KBT-terapi

Familjevänliga företag har en långsiktig positiv inverkan på medarbetarna kreativitet, initiativförmåga och uthållighet.

Bli en Familjevänlig Arbetsplats genom FamilyLab

Steg ett:
Låt medarbetarna svara på en online frågeformulär som ringar in nuvarande status.

Steg två:
FamilyLab Team analyserar svaren och kommer med åtgärdsplan

Steg tre:
Vi skapar tillsammans en actionplan som består av inpirerande föreläsningar, samtalskurser och möjlighet till individuell coaching.

Familjevänliga företag hjälper familjer att kollidera nästa generations ledare och medarbetare.

Efter genomförd actionplan 

Efter genomförd actionplan erhåller företaget ett FamilyLab diplom som Familjevänlig arbetsplats som gäller i två år. Ert företag kan då kännas igen som familjevänligt företag.

Välkommen att kontakta oss så gör vi en kostnadsfri scanning och lägesprofil på ditt företag.

Familjevänliga företag

Åșa Schill  &  Ulrika Faerch
asa@schillcoaching.se & ulrika@faer.ch

Mer läsning, centrala trender som driver behovet av familjevänliga företag.

Länk: Populärvetenskaplig undersökning:  Är arbetslivet familjevänligt?

Länk: Examensarbete familjevänlig arbetsplats 

Länk: Studie Mälardalens högskola. Relationskompetens på arbetsplatsen.