Vuxenledarskap – med närhet, respekt & gränser

Vuxenledarskap – med närhet, respekt & gränser

Family-Labär den svenska delen av en internationell utbildnings- och rådgivningsorganisation grundad av författaren och terapeuten Jesper Juul.

Jag som föreläser denna dag heter Åsa Schill och har arbetat aktivt som föreläsare och utbildare inom Family-Lab sedan 2009.

Entré 500:-

Biljett säljes och bokas via maria@muinin.se

Från lydnad till ansvarstagande

Förr präglades relationerna mellan barn och vuxna av en ”lydighetskultur”.

Så är det inte i dag. Dagens unga uttrycker med stor självklarhet sina åsikter och känslor, argumenterar och förväntar sig att bli tagna på allvar.

För de som själva vuxit upp under en tid när barn i allmänhet var rädda för vuxna, väcker dagens frimodighet inte enbart glädje utan också frustration. Många upplever vanmakt och osäkerhet.

Att sätta gränser utan att kränka

Hur kan man som vårdnadshavare på bästa sätt tackla konflikter?

Med ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. När vi lyckas med detta undviker vi att kränka barnen och hjälper dem att växa upp till trygga och socialt kompetenta individer.

Barn behöver vuxnas ledarskap

Det ideala vuxna ledarskapet är: förutseende, empatiskt, flexibelt, dialogbaserat och hänsynsfullt. För att klara av detta även i utmanande situationer behöver vi utveckla vår personliga auktoritet. Detta kommer vi att arbetar med denna dag. Att lära känna och utveckla vår personliga auktoritet, för ett tydligt men icke kränkande ledarskap.

Relationskompetens – yrkesprofessionell utveckling

Föreläsningens centrala begrepp är relationskompetens, det är nyckeln till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen och ungdomarna, medan dessa samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens.

”Det är relationens kvalitet som avgör hur väl inlärning, trivsel och samspel kommer att fungera.”

Jesper Juul

 

Information

OBS! Datumet har passerat

Ort/plats: Örebro

Datum: 11 maj 2019

Kl: 09:00 - 16:00

Kontakt/E-post: Skicka

Om Åsa Schill

Kommande Evenemang

14 april 2024 Zoom
Webbinarie – Tre tips för ett mer kvalificerat föräldrastöd
4 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
6 juni 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
10 september 2024 Zoom
Starta eget
12 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
14 september 2024 Stockholm/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
16 november 2024 Online
Diploma Course in Parent Coaching
28 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
30 november 2024 Göteborg/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare
6 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Certifierad Föräldracoach
8 mars 2025 Malmö/Stream
Utbildning Diplomerad Familjehandledare

Se alla händelser

Föräldra- och Familjecoaching

Periodvis har vi coacher under utbildning och kan då erbjuda kostnadsfri föräldracoaching. Kontakta oss för mer information admin@familylab.se

Dela