Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Family-Lab är en internationell utbildningsorganisation grundad av Jesper Juul. Vi arbetar för ökad relationskompetens och för att bygga trygga och utvecklande gemenskaper med integritet, autenticitet, likvärdighet och ansvar.

Det är kvalitén på relationen mellan vuxen och barn som avgör hur väl samspel, trivsel och inlärning kommer att fungera.

Denna utbildning förbereder dig och ger dig material för att leda relationsföreläsningar, föräldrakurser, snabbhandleda föräldrar, utveckla din relationskompetens som pedagog, fortbilda kollegor och kan ses som fortbildning för dig som är terapeut.

Lydnadskulturen är på väg bort och samspel måste bygga på personligt ansvarstagande.

Länk: Ansökningsblankett till utbildningen.

“Frustration är en nödvändig del av varje läroprocess och barndomen är en enda lång läroprocess.”

“Människor som fått sin individualitet respekterad under uppväxten blir väldigt sociala. De som blir egocentriska och förlorar sin empatiska förmåga är de som har fått utstå många kränkningar och motgångar under uppväxten.”

“Föräldrar skall inte lära sig att säga nej till barnet. De skall lära sig att säga ja till sig själva.”

 

Om utbildningen

Under utbildningen kommer vi att fördjupa oss i begreppen självkänsla – självförtroende, integritet – samarbete och personligt och socialt ansvar. Dessutom utforskas de värden som ligger till grund för Family-Labs relationella syn; likvärdighet, integritet, autenticitet och ansvar. Vi kommer att bekanta oss med föreläsningsmanualerna och bokcirkelsmaterialet, arbeta praktiskt med att ta fram egna exempel som vi kan använda för att göra våra föreläsningar och bokcirklar personliga. Vi tränar oss också i att snabbhandleda föräldrar med hjälp av coaching..

Lyssna på era barn, lita på att deras reaktioner är kompetenta.

Vi erbjuder numera dig som student att  fritt välja mellan att delta i kurslokalen eller via distans. Bästa utvärderingar finns från våra distansstudenter. Se mer i våra utvärderingar.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen vänder sig till socionomer, pedagoger, barnskötare, fritidspedagoger, familjehem, terapeuter, kuratorer, psykologer, BVC personal, coacher, föreläsare, konsulter m fl. Vi har gått utbildningen tidigare

Skall barnen ha stränga förhållningsregler och tydliga gränser? Eller skall man tvärtom låta barnet själv bestämma och ta ansvar för sina handlingar? Varken eller menar vi på Family-Lab. På denna utbildning betonar vi vikten av ömsesidig lyhördhet och respekt för såväl barnets som den vuxnes personliga gränser. Barn som blir uppfostrade utan att bli kränkta växer upp till trygga och socialt kompetenta individer. Vi arbetar därför relationistiskt med dialogbaserat föräldraskap i Family-Lab. Vi arbetar mer med hur man som vuxen bör vara tillsammans med barn än vad man skall göra med barn.

Ett kränkt barn slutar inte älska sina föräldrar, det slutar älska sig själv. Family-Lab är ett Laboratorium där vi arbetar tillsammans för att omvandla kärleksfulla känslor till kärleksfulla handlingar.

Innehåll

Dessa föreläsnings- workshopmanualer ingår:

 • Tonårsfamiljen
 • Stärk ditt barns självkänsla
 • Föräldrars ledarskap – om närhet, respekt och gränser
 • Konsten att säga nej – med gott samvete
 • Skolstart – trygga barn har lust att lära
 • Teenpower-mobilisera din inre kraft
 • Bonusföräldrar
 • Stjärnfamiljen
 • Från par till familj
 • Ditt kompetenta barn
 • Aggression – ett nytt och farligt tabu
 • Styvfamiljen

Upplägg

Praktisk förberedelse

Då vi mottagit din ansökan postar vi dig böckerna ”Livet i familjen” och “Din kompetenta familj”så att du kan läsa och förbereda dig innan utbildningen startar.

Visa barnet samma respekt som du skulle visat en vuxen

Arbetsmaterial som ingår i utbildningspaketet

I utbildningspaketet ingå en Handledarmanual som innehåller material så att du kan organisera dina egna föräldrakurser, föreläsningar och workshops. Samt artiklar och utbildningsmaterial kring de fyra grundläggande värden samt ett analysverktyg mm.

Handledarmanualen innehåller också utbildningsmaterial för att fortbilda kollegor och sprida dina kunskaper vidare till andra professionella för att på så sätt utveckla den arbetsplats eller Kommun du arbetar i.

Efter genomförd utbildning erhåller du ett Diplom och blir du medlem i Family-Lab. I medlemsskapet ingår möjlighet till praktik, marknadsföring, handledningsdagar, individuell coaching, fortbildning, nätverksträffar och webinar grupper. Klicka medlemskap för exakt information om vilka medlemsaktviteter som ingår. Du väljer själv hur aktiv du vill vara med ditt medlemsskap.

Dessa föreläsnings- workshopmanualer ingår:

 • Tonårsfamiljen
 • Stärk ditt barns självkänsla
 • Föräldrars ledarskap – om närhet, respekt och gränser
 • Konsten att säga nej – med gott samvete
 • Skolstart – trygga barn har lust att lära
 • Teenpower-mobilisera din inre kraft
 • Bonusföräldrar
 • Stjärnfamiljen
 • Från par till familj
 • Ditt kompetenta barn
 • Aggression – ett nytt och farligt tabu
 • Styvfamiljen

“Ju mer kritiskt inställd inlärningsmiljön är, desto sämre lär sig alla människor. Det gäller både social inlärning och kunskap.”

Litteraturlista (All litteratur ingår)

 • Relationskompetens pedagogernas värld av Jesper Juul och Helle Jensen
 • Din kompetenta familj av Jesper Juul
 • Ditt kompetenta barn av Jesper Juul
 • Livet i familjen av Jesper Juul
 • Family-Labs handledarmanual för seminarie- och föräldrakursledare
 • Kurspärm föräldrakurs

Dagsprogram

Vanliga frågor om utbildningen

Mer om Family-Lab

Family-Lab vision

Lärare

Åsa Schill
Ansvarig samordnare för verksamheten Family-Lab Sverige
EMCC Coach, Steg-1 terapeut, Processledare

Gregor Schill
Ansvarig samordnare för verksamheten Family-Lab Sverige
Coachutbildare och handledare Family-Lab Sverige

Anita Blom af Ekenstam
Utbildare och handledare för Family-Lab Sverige
Familjeterapeut och Marte Meo Terapeut

Ulrika Kragell
Utbildare för Family-Lab Sverige
EMCC Coach, Socialpedagog, Processledare

Tove Lindqvist
Utbildare och handledare för Family-Lab Sverige
EMCC coach, samt familjebehandlare med steg 1 (familjeterapi)

Certifieringskrav

Denna utbildning ger dig ett diplom och har inga certifieringskrav.

Kostnad

Inkl föreläsningsmanualer, böcker, kurspärm och medlemsskap med marknadsföring
23 500:- ex moms 29 375:- inkl moms.

Diplom, kurslitteratur, handledarmanual samt fika ingår.

Datum

Modul 1: 19-20 mars 2022
Modul 2: 28-29 maj 2022
Modul 3: 3-4 september 2022
Modul 4: 12-13 november 2022

Plats

Upbildningen sker både via Zoom på Distans och på plats i Turning Torso, Malmö 2022

Information

Kategori: B Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Adress: Turning Torso Lilla Varvsgatan

Ort/plats: Distans / Malmö

Datum: 19 mars 2022

Kl: 09:00 - 16:30

Kontakt/E-post: Skicka

Om Åsa Schill

Kommande Evenemang

18 november 2021 Distans / Stockholm
Utbildning till Certifierad Föräldra- och Familjecoach
20 november 2021 Distans / Stockholm
Seminarie- och Familjehandledarutbildning
17 mars 2022 Distans / Malmö
Utbildning till Certifierad Föräldra- och Familjecoach
19 mars 2022 Distans / Malmö
Seminarie- och Familjehandledarutbildning
8 september 2022 Distans / Göteborg
Utbildning till Certifierad Föräldra- och Familjecoach
10 september 2022 Distans / Göteborg
Seminarie- och Familjehandledarutbildning

Se alla händelser

Föräldra- och Familjecoaching

Periodvis har vi coacher under utbildning och kan då erbjuda kostnadsfri föräldracoaching. Kontakta oss för mer information admin@familylab.se

Dela